Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Artvin” Başvuruları Başladı

10 Mart 2020, Salı 2619

Üniversitemiz ile Yaşayan Şehirler Platformu iş ortaklığında haziran ayında, "Şehir Ödülleri Türkiye" etkinliğinde yaşamlarımızın temelini oluşturan, geleceğimizi tasarlayıp, inşa eden disiplin ayırmaksızın şehir ve yaşayanlarıyla ilintili başarılı çalışmalara imza atmış akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere "Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı" teması altında ödüllendirme yapılacaktır. Ödüllendirmeler bu yıl, "Hayallerin Ötesindeki Şehir, Olağan Üstü İnsanlar" temasıyla Artvin'de düzenlenecektir.

 

 

Akademik İş Ortağı Artvin Çoruh Üniversitesi

Akademik İş Ortağı Üniversitemiz olan, Şehir Ödülleri Türkiye 2020 "Artvin" Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nın İş Ortaklığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi'nin İş Birliği, ilgili bakanlıklar, bürokratlar, sivil toplum örgütleri, belediye birlikleri, kalkınma ajansları, sanatçı, profesyonel ve akademisyenlerin ise destekleri ile hayata geçmektedir. Söz konusu Şehir Ödüllerinin, birincil amacı şehir paydaşlarının süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.

Yurdumuz tarih boyu, bilinen 36, belki de yüzlerce, medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler sanatçılar yetişmiş ve dünyanın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Yaşayan Şehirler Projesi ve Şehir Ödülleri'nin de çıkış noktasını oluşturan, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde hazırlanan bir tez çalışmasının da konusu olan, bu değerlerin odak noktasındaki İzmir şehri, asırlardır özel bir yere sahiptir. Tüm Anadolu gibi İzmir'de, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı, çok önemli bir merkez olmuştur. Buradan yola çıkarak, ödül töreninin teması "Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı" ödül ise hikâye ile bütünleşik olarak, her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın envanterlerinde yer alan farklı bir ören yerine ait tarihi bir kandil olmuştur.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izni ile 2017 yılında Efes Müzesine ait İzmir'i temsil eden Helenistik dönem, 2018 yılında Van Müzesine ait Van'ı temsil eden Selçuklu dönemi tarihi kandillerin ödül olarak takdim edildiği etkinliklerde, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri kategorisinde ülkenin alanlarında enlerinden oluşan jüri üyelerine sırasıyla Cem SEYMEN ve Fatih TÜRKMENOĞLU jüri başkanlığı yaparken, Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller Jüri Başkanlığını ise Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal ÇELİK üstlenmişti.

Bu yılki "Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller" Jüri Başkanlığı Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki tarafından icra edilecekken, akademik jüri üyeleri ise öğretim üyelerinden oluşacaktır.

Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç alt tema üzerinden hak edenlere sunulacaktır.

Şehirler İçin Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller:

1. Bilim Işığı Temalı Akademik Ödül "En İyi Tez"

2. Bilim Işığı Temalı Akademik Ödül "En İyi Makale"

3. Bilim Işığı Temalı Akademik Ödül "En İyi Proje"

4. Bilim Işığı Temalı Akademik Ödül "Umut Veren Gençler" den oluşmakta olup 

başvuru ve ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Son başvuru tarihi 15.05.2020 (Dosya Teslim Tarihi) olan “Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Artvin” organizasyonunda yer almak isteyen adayların ön başvuru yaparak adaylık sürecini başlatması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili bağlantılar;

https://www.sehirodulleri.com/

https://www.sehirodulleri.com/odul-kategorileri/