Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-II Tamamlandı

22 Haziran 2021, Salı 578

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliği ile "Covid-19 Sürecinde Eğitime Bakış" ana teması ile düzenlenen Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-II tamamlandı.
 

Kongre İlk Gün Programı

21 Haziran 2021 Pazartesi günü İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen basın açıklaması ve ardından protokol konuşmaları ile başlayan kongrenin ilk gününde iki oturumda sunumlar gerçekleştirildi.

Kongre hakkında değerlendirmelere yer veren Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Düzenlenen bu anlamlı organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malumunuz dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine esasen en çok maruz kalan ülkelerden birisi olduk. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan hızlı karar mekanizması sayesinde virüsle mücadeleye yönelik başarılı bir süreç yönetimi yaşadık. Tüm dünyaca tecrübe edilen pandemi dönemi eğitim alanında değişen öncelikleri ve önem kazanan yeni olguları da beraberinde getirdi. Sürecin ilk aşamalarında güçlü eğitim camiamızın hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları yaparak uygulamaya koyması alanda yaşanacak önemli sıkıntılarında önüne geçmiş oldu. Geçen yıl gerçekleşen ilk kongrenin, sürecin getirdiği yeni gereksinimlerin bir an önce tespiti ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi açısından önemli rol oynadığına inanıyorum. Geldiğimiz bu yeni süreçte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en etkin şekilde devam etmesi bu tür çalışmaların istikrarlı bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Bu kongreyi bu bağlamda önemli görüyor, ilk kongrede elde edilen kazanımlara yenilerini ekleyerek  pandemi döneminde eğitim sürecine ilişkin tecrübeleri  daha da pekiştireceğine inanıyorum." dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kibar da konuşmasında, "COVID-19 salgınının eğitim üzerindeki etkisini dikkate alarak, “Covid-19-Eğitimde Yeni Normlar-II" başlıklı kongremiz ile Koronavirüs (Covid-19) salgınının eğitimi nasıl etkilediği, dijital eğitim sürecine eğitimcilerin nasıl katkı sağlayabileceği ve benzeri sorulara cevap aranacaktır.” dedi.

Covid-19 pandemi sürecinde Üniversitemizde yapılan düzenlemeleri de özetleyen Prof. Dr. Kibar, “Artvin Çoruh Üniversite Rektörlüğü olarak bizler de süreci yakından takip ettik. Olası senaryolar üzerinde çalışmaya ve nasıl önlemler alabileceğimizi planladık. Devletimizin yürüttüğü ulusal sağlık politikalarıyla eşgüdümlü çalışmaları derhal başlattık. Yerleşke ve birimlerimizde akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin can güvenliğini sağlayacak koruyucu tedbirler aldık. Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarımızda başta dezenfektan üretimi olmak üzere sağlık ve hijyene yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulamasına geçtik. Üniversitemizdeki kamusal alanları düzenli ve özel olarak dezenfekte etmeye başladık” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar ise 2019 yılında dünyada insanların sağlığını tehdit ederek, salgın haline gelen, Covid-19 virüsü yaklaşık bir buçuk yıldır devam etmekte ve toplumsal yaşam biçiminde önemli değişiklikler meydana getirdiğini ifade etti. İl Müdürü Fahri Acar kongre hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemiz, Covid-19 salgın sürecinde alternatif çözümler üreterek eğitim faaliyetlerinin istikrarını sağlamış, eğitim sistemimizde yapılmış olan teknolojik altyapı yatırımları ve sürece kolaylıkla adapte olarak Covid-19 salgın sürecinde eğitim uygulamalarını başarılı bir şekilde yürütmüştür. Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizin güzide üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Covid-19 salgın sürecinin tecrübesi ve toplum yaşamında meydana getirdiği değişikliklerin eğitim uygulamalarını nasıl etkileyeceğini, eğitim sistemimizi nasıl değişmeler ve gelişmeler beklediğini tartışmak için geniş bir eğitim platformu olan bu kongreyi hazırladık. Yurt içi ve yurt dışından çok değerli 17 davetli konuşmacı ve 161 bildirinin bulunduğu kongremizde 3 gün boyunca yaklaşık 30 saat süreyle eğitimde yaşanan gelişmeler konusunda paylaşımlarda bulunacağız. Kongremizin çıktılarının önümüzdeki yıllarda yaşanacak yeni gelişmelere öncülük etmesi ve ülkemizin geleceği sevgili çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak uygulamaların çoğalmasına vesile olmasını ümit ediyoruz."

Protokol konuşmalarının ardından Kongre, OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleischer'in “New Forms in Education in the International Covid-19 Process”,  Prof. Dr. Belma Tuğrul'un  (İstanbul Aydın Üniversitesi) “Çocuğun Olduğu Her Yerdeyiz”, Dr. Betty Liebovich'in  (Londra Üniversitesi) “Young Children and the Pandemic in England: Stating a Case for the Essential Needfor Outdoor Play”,  Prof. Dr. Uğur Batı'nın (Nişantaşı Üniversitesi) “Beyin Temelli Öğrenme”, Doç. Dr. Soner Yıldırım'ın (Kosova Prizen Üniversitesi) “Pandemi Süresinde Kosova'da Okulların Kapatılması ve Uzaktan Eğitim Organizasyonunun Değerlendirilmesi” konulu konuşmaları ve gün içerisinde yapılan bildiri sunumlar ile devam etti.

 

Kongre İkinci Gün Programı

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen kongre ikinci gününe, 22 Haziran 2021 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Sayın Salih ÇELİK'in "ABD'de Pandemi Dönemi ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları" konulu konuşması ile başladı.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongre gün içerisinde davetli konuşmacılar Uzm. Marika ZVİADADZE'nin (Georgian Technical Üniversitesi) Gürcistan'da Covid-19 Salgını Sırasında Eğitim ve Uluslararasılaştırma Faaliyetleri, Levent YAZICI'nın (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü) Salgın Süreci Sonrası Eğitim Öğretim Uygulamalarında Yeni Normlar, Dr. Özgür BOLAT'ın  (Eğitim Bilimci / Yazar) Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir, Prof. Dr. Richard C. SCHULTZ'un (Iowa State Üniversitesi) Developing a Global Perspective in Students başlıklı konuşmaları ile devam edecek.

Kongrenin ikinci gününde yer alan 76 bildiri sunumu ise sanal olarak oluşturulan Artvin Salonu ve Çoruh Salonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

 

Kongre Üçüncü Gün Programı

6 davetli konuşmacı ve 62 bildiri sunumu ile gerçekleştirilecek olan kongrenin üçüncü günü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sayın Yusuf BÜYÜK'ün "Salgın Sonrası Hayat Boyu Eğitimde Yeni Yaklaşımlar" konulu konuşması ile başladı. Kongrenin birinci oturumu Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu EYİSOY DALKIRAN'ın "Covid-19 Sürecinin Uluslararası Eğitime Yansımaları" başlıklı konuşmaları ile devam etti.

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen kongre gün içerisinde davetli konuşmacılar, Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü Bölüm Başkanı Dr. Sheyda MAHARRAMOVA'nın "Azerbaycan'da Eğitim Alanındakı Covid-19 Uygulamaları", Doç. Dr. Piotr BOROWSKİ'nin (Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi) "Higher Education and the COVID-19 Pandemic: the Current Situation in Poland", Prof. Dr. Selçuk ŞİRİN'in (New York Üniversitesi) "Covid-19 Pandemisinin Eğitim Uygulamalarındaki Yansımaları",  Doç. Dr. Salih RAKAP'ın (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Covid-19 Sürecinin "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri Üzerindeki Etkileri" başlıklı konuşmaları ile devam edecek.

Kongrenin üçüncü gününde yer alan 62 bildiri sunumu eş zamanlı olarak yapıldı.