Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Semineri

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Semineri

29 Kasım 2019, Cuma 589

Üniversitemizde yönetici kadrolarında bulunan idari personele yönelik 28 Kasım 2019 Perşembe günü "İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması ile Yönetim ve Organizasyon" konulu seminer tertiplendi. Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki yaptı. Konuşmasında Üniversitemizin tüm birimleri ve üniteleri ile bir bütün olduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, iş işleyişinde verimliliğin artırılması ve bu bağlamda yapılacak uygulamalara dikkat çekti. İletişimin kurum içerisindeki iş akışının sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için önemli bir faktör olduğuna vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Bir organizasyon içerisinde iletişime açık bir yapının oluşturulması hizmet kalitesinin artmasına doğrudan etki etmektedir. Bu bağlamda daha iyi hizmet sunabilmek adına burada bulunduğumuzu ve personelimizin görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim” dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki aynı zamanda kaynakların etkin kullanımı ve tasarruf uygulamaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki’nin konuşmasının ardından sunumlara geçildi. Üniversitemiz Arhavi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fikret Sözbilir, “Yönetim, Yönetişim ve Organizasyon” konulu sunumunda yönetimin bir sanat olduğunu belirtirken, yöneticinin özellikleri ve liderlik vasıfları, bilgi yönetimi, yönetim sisteminde uygulanan modeller ile strateji ve üst yönetim gibi kavramlar hakkında bilgiler aktardı. Üniversitemiz Genel Sekreteri Mehmet Peker de “Uygulamada Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması” temalı konuşmasında işyerinde verimlilik ilkesi bağlamında yöneticilere düşen görev ve vazifelere değindi.