Üniversitemiz Karadeniz’de Milli Mücadele Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

Üniversitemiz Karadeniz’de Milli Mücadele Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

30 Nisan 2019, Salı 597

Türk Tarih Kurumu’nca tertiplenen ve Üniversitemizce desteklenen “Karadeniz’de Milli Mücadele Konferansları” serisinin 5.si, 30 Nisan 2019 tarihinde Üniversitemizde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılış merasimine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, il protokolünden davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın başında Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlayan ve Milli Mücadele Dönemini betimleyen film gösterimine yer verildi.

Film gösteriminde aynı zamanda o yıllarda İstanbul ve Anadolu’da faaliyet gösteren Mavri Mira, Pontus Rum Cemiyeti gibi ulusumuzun ve vatanın geleceği için tehdit oluşturan zararlı cemiyetler ile Asala gibi örgüt ve oluşumların vatan toprağında, Anadolu köylerinde gerçekleştirdikleri yıkımlar anlatıldı.

 

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun; "Gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, “Bilindiği üzere mevzuatta yapılan düzenlemeler gereği, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırmaları Merkezi ve Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Bu bakımdan Bakanlığımız Anadolu’da milli kültürümüzün pekiştirilmesi amacıyla bu kurumlarla ortak çalışmalar yürütmektedir. Karadeniz’de Milli Mücadele Konferansları bu müşterek çalışmalardan birisidir. Böylesi etkinliklerle Anadolu’nun kültür zenginliğini yaşatmak, gençlere Anadolu’nun kültürel varlığını ve derinliğini anlatmak, değerlerimiz hakkında bilgiler aktarmak ve ortak kültür bağımızı güçlendirmek asli bakış açımızı oluşturmaktadır. Geleceğimiz olarak gördüğümüz eğitim çağındaki gençlerimiz bu çalışmaların hedef kitlesi ve temel dayanağıdır.

Dış mihrakların ülkemiz ve bu coğrafya üzerindeki oyunları bilinmekte ve bugüne kadar birçok yerde dile getirilmektedir. Ama üzerimize düşen görev bizim bu tür oyunlara karşı ne yapacağımız ve nasıl bir duruş sergileyeceğimizdir. Düşman geçmişte vardı, bugün var ve yarın da var olacaktır. Bulunduğumuz bu coğrafyadan dolayı bazı şeyler mukadderdir. Vakti zamanı gelince bizim üzerimize gelecektir. Bu bağlamda bizim için, siz gençler için esas olan “hazır olmaktır”. Biz bu günleri önceden görebiliyor muyuz? Projeksiyonumuz var mı? Stratejik planlarımızı hazırladık mı? Sonuç olarak bu coğrafyada güçlü olmak ve hazırlıklı olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

 

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki; "Üniversite olarak öğrencilerimizi donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı ve iyi ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir."

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki ise Türkiye üzerine oynanan oyunları anlayabilmek için tarihi iyi bilmek gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Küresel güçler yüzyıl önce olduğu gibi bugün de kirli emelleri doğrultusunda Anadolu’da ve yakın coğrafyamızda oyunlar oynamaktadırlar. Bunu görebilmek için sınır komşularımız Irak ve Suriye’ye bakmak yeterli olacaktır. “Demokrasi” sloganı altında Irak’ta bir milyona yakın masum insan katledilmiştir. Suriye’de ise yıllardır bir kaos ortamı hüküm sürmektedir. Ülkemizde daha dün bir darbe girişiminde bulunmuşlar ancak milletimizin iradesi ve kararlı duruşu sayesinde ülkemizdeki emellerini gerçekleştirememişlerdir. Bugün farklı ülkelerde benzer girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu bakımdan oynanan oyunların farkında olmak ve bilimden sanata, siyasetten ekonomiye, turizmden endüstriye kadar hayatın her alanında emin adımlarla ilerlemek için her birimize görevler düşmektedir. Üniversite olarak öğrencilerimizi tarihi ve kültürüyle barışık, milli ve manevi değerlere bağlı, ülkeisni seven, mlletine hizmet aşkıya dolu ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek bizim esaslı görevimizdir. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları yapmak, bilimsel araştırmalara imza atmak ve elde ettiğimiz bulguları toplumla paylaşmak vazifelerimizdendir” diye konuştu. Ayrıca  öğrenci kardeşlerimizin de çok çalışması gerektiğini ifade etti.

 

Prof. Dr. Güray Kırpık; "Tarihi çarpıtmalara karşı gençlerimizi bilgilendirmeliyiz"

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ise konuşmasında, Türk Tarih Kurumunun akademik ve eğitimsel çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Tarihin bir bütün olduğunu ve bir bilim dalı olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Güray Kırpık, özellikle geçmişten bugüne Türk ulusuna ve Anadolu’ya karşı düşmanlık besleyen yurtdışı merkezli bazı odakların siyasi perspektif ve niyetle tarihi gerçeklikleri çarpıtmaya, art niyetli bilgilerle kamuoyunu yönlendirilmeye çalıştığının altını çizdi. Yunanistan ve Ermenistan’da Anadolu tarihi hakkında bilimsel dayanağı olmayan belgeler üzerinden tarihi gerçekliğin siyasi emeller doğrultusunda çarpıtıldığını belirten Prof. Dr. Kırpık, “Bizler Türk Tarih Kurumu olarak, böylesine art niyetli veri akışı ve propagandalar karşısında özellikle gençlerimizi bilinçlendirmek, tarih konusunda objektif, gerçekçi ve bilimsel dayanağı olan bilgi ve belgeleri toplum ile paylaşmak ve yurtdışı menşeli düşmanca tutumlara karşı hazırlıklı olmak için Milli Mücadele Konferansları serisini başlattık. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu yayınlar yoluyla da gençlerimize doğu bilgiyi ulaştırma ve objektif tarihi anlatma gayretindedir” dedi.

Konuşmaların ardından konferans oturumuna geçildi. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Yavuz’un oturum başkanı olarak yer aldığı konferansta Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ve Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Ahmet Atalay birer konuşma gerçekleştirdiler.