Üniversitemizde Artvin Bibliyografyası ve Artvin Araştırmaları-2 Kitaplarının Tanıtımı Yapıldı

Üniversitemizde Artvin Bibliyografyası ve Artvin Araştırmaları-2 Kitaplarının Tanıtımı Yapıldı

17 Aralık 2020, Perşembe 1166

Artvin Çoruh Üniversitesi bilimsel ve akademik faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor ve yayın faaliyetlerini her geçen gün nitelik ve nicelik olarak artırmaya devam ediyor.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, editörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Nuri Yavuz’un yaptığı Artvin Bibliyografyası ve Artvin Araştırmaları-2 kitaplarının tanıtımı 16 Aralık 2020 Çarşamba günü Üniversitemiz Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

 

Prof. Dr. Fahrettin Tilki: “Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin ile ilgili bilimsel ve akademik çalışmalara önem vermektedir.”

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki tanıtım programında yaptığı konuşmada Üniversite olmanın bir gereği olarak bulunduğu kente hizmet sunan, kentle her daim irtibatını sürdüren ve kentin sorunlarına çözüm üretmeyi hedefleyen Artvin Çoruh Üniversitesinin, aynı zamanda Artvin’le ilgili bilimsel ve akademik çalışmalarla da ön plana çıktığını belirtti.

Artvin Çoruh Üniversitesinin ormancılık ve çevre alanlarında olduğu kadar tarih, kültür, eğitim, sağlık, ekonomi ve turizm gibi çeşitli alanlarda da bilimsel çıktılar üretmekte olduğunu ve aynı zamanda kentin tanıtımına katkıda bulunduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Üniversitemiz Artvin’i odak noktası kabul eden projelere, bilimsel yayın ve araştırmalara ayrı bir ehemmiyet göstermekte ve bu araştırmaları desteklemektedir. Bu ilke doğrultusunda bilindiği üzere Üniversitemiz Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Projesini başlattık. Aynı zamanda Artvin bitki tür çeşitliliğini konu alan birçok bilimsel çalışmaya imza atıldı. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler temasında “ihtisas üniversitesi” olarak seçilen Üniversitemiz bu alanda başlattığı bir dizi projeyle de kente katma değer kazandırmayı ve yeni ekonomik girdiler oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çalışmalara ek olarak Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinin emekleriyle meydana getirilen Artvin Bibliyografyası ve Artvin Araştırmaları 2 kitaplarını neşretmiş bulunmaktayız. Bibliyografya çalışmasını daha önce yapılmış yayınların bir derlemesi ve sistematik sunumu olarak değerlendirmek mümkündür. Artvin Araştırmaları 2 kitabı ise çeşitli alanlarda Üniversitemiz akademisyenlerince hazırlanan yayınlara yer vermektedir. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Tanıtım programının ardından basın mensupları ile bir süre sohbet eden Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Üniversitemizde engelli öğrencilere yönelik hizmetlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirtti. Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin, engellilerle ilgili “Eğitimde Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı “Yeşil Bayrak” almaya hak kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Fahrettin Tilki, ayrıca Üniversitemiz Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesinin ‘Mekanda Erişim’ konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak adayı olmaya hak kazandığını bildirdi.

 

Prof. Dr. Nuri Yavuz: “Artvin temasını işleyen çalışmaları bir araya getirerek bundan sonraki araştırmalara ışık tutmayı hedefliyoruz.”

 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Yavuz, Artvin Bibliyografyası hakkında  katılımcılara bilgiler aktardı. Tarihten antropolojiye, sosyolojiden eğitime, siyasetten iktisada, arkeolojiden coğrafyaya, turizmden rehberliğe, dini gruplardan halk edebiyatı ve folklora, sağlıktan mimariye, tarım ve ormancılıktan hayvancılığa kadar uzanan geniş bir alanda 16 araştırmacının yer aldığı Artvin Bibliyografyasının, Artvin’le ilgili yapılmış çalışmaları bir araya getirerek bundan sonraki araştırmalara da ışık tutmayı hedeflediğini belirten Prof. Dr. Nuri Yavuz konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Artvin ve çevresi tarih boyunca farklı toplum ve kültürlerin etkisi altında kalmış bir bölgedir. Anadolu’nun Kafkasya ile buluştuğu bir nokta olması ve Kuzey Kafkasya’dan gelen toplulukların göç güzergâhında bulunması nedeniyle stratejik açıdan önemli bir konumda yer almaktadır. Bu konum Artvin açısından zengin bir kültürel birikimin doğmasına zemin oluşturmuştur. Bu tarihsel, toplumsal ve kültürel zenginlikler Artvin’i sosyal bilimler alanındaki çalışmaların ilgi odağı haline getirmiştir.

Bibliyografya çalışmaları, genel olarak araştırılan konu hakkında nelerin araştırılıp nelerin araştırılmadığı ve hangi kaynakların çalışmalarda yer alıp almadığı konusunda gerekli bilgileri ortaya koyan ve bu anlamda araştırmacılara kapsamlı bir literatür sunan çalışmalardır. Artvin ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen, Artvin hakkında bibliyografik çalışmalarla ilgili sınırlı sayıda kaynak ve yazılar bulunmaktadır.

Bu çalışma bu tür bir eksikliği gidermek ve ilgili alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılmıştır. Bu açıdan Artvin ile ilgili bibliyografya çalışmalarının yetersiz oluşu, bu çalışmanın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu kitap, Artvin ile ilgili tarih, sosyoloji, antropoloji, iktisat, siyaset, arkeoloji, coğrafya, eğitim, halk edebiyatı, folklor, dini gruplar, sağlık, mimari, turizm, rehberlik, tarım, orman, hayvancılık alanlarındaki bibliyografik çalışmalardan oluşmaktadır. Kitap, söz konusu alanlardaki kitaplardan, kitap bölümlerinden, makalelerden, bildirilerden, tezlerden, süreli yayınlardan ve gazetelerden oluşmaktadır.

Tarihsel, sosyolojik, edebi, kültürel, siyasal ve doğal alanlarda Artvin’le ilgili araştırmaları bir araya getiren ve ilki 2019 yılında yayınlanan Artvin Araştırmaları 2 kitabı ise,  18 araştırmacının çalışmalarını bir araya getiriyor. Her bir araştırmacının kendi uzmanlık alanlarında yaptıkları çalışmalarla katkıda bulundukları kitap, alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.”

Programda Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Muhammet Kızıl, Üniversitemiz Kütüphanesinde bulunan bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetleri hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı.