Üniversitemizde “Artvin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı” Gerçekleştirildi

08 Aralık 2022, Perşembe 393

Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Koordinatörlüğünce (TABİK) ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TABMER) birlikteliğinde tertip edilen ve Artvin Valiliği tarafından desteklenen Artvin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı, 8 Aralık 2022 Perşembe günü Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ülkemizin “Sürdürülebilir yeşil kalkınma” hedefleri doğrultusunda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sahasında farkındalık oluşturmak, Artvin’deki tıbbi ve aromatik bitkilerin potansiyeli, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinin markalaşması ve pazara sunumu gibi konularda bilgilendirme yapmak, bu alanda yerel sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak kentsel ve bölgesel kalkınmaya katma değer sunacak proje ve iş birliklerinin geliştirilmesi için istişarelerde bulunmak maksadıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmalarını Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Atakan Öztürk, ve TABİK Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Kemal Gümüş yaptı. Çalıştayda Artvin Valisi Yılmaz Doruk “Tıbbi ve aromatik bitkilerin Artvin için önemi” temasında değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştaya konuşmacı olarak Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ersoy, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Ölmez, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melahat Özcan ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sinan Güner katıldı.

Programda ayrıca Üniversitemiz TABMER koordinesinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin belgeleri Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ve Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar tarafından verildi.

Yoğun ilgi ile takip edilen Çalıştayın açılış merasimine aynı zamanda DOKAP İdaresi Başkan Yardımcısı Şeref Demir, il protokolünden davetliler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında Artvin’de çalışmalar yürüten müteşebbis firma temsilcileri, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: “Türkiye Yüzyılına Artvin’in Katkısı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sahasında Olacaktır”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin’in tıbbi ve aromatik alanındaki çalışma ve ürünlerle Türkiye yüzyılına katkıda bulunacağını bildirdi.

Artvin Çoruh Üniversitesinin tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında ihtisas üniversitesi olmasının Artvin adına kıymetli bir imtiyaz özelliği taşıdığına dikkat çeken Vali Yılmaz Doruk, “İlimizin potansiyelinin değerlendirilmesi adına üniversitede yürütülecek projelere güveniyoruz. Bu sahada katma değerler üretmek sadece Artvin’e değil bölgesel kalkınmaya ivme katacaktır. Artvin’de her taşın altına baktığımızda bir mücevher kıymetli bir değer olduğunu fark ediyoruz. Büyük yatırımlara konu olan Artvin, devletimizin özel ilgi gösterdiği illerimizin başında geliyor. En son açılan Yusufeli Barajı’nı örnek gösterebiliriz.” dedi.

Prof. Dr. Atakan Öztürk: “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sahasında Girişimci Bir Üniversite”

Programın açılışında konuşan Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Atakan Öztürk, ilaç, gıda, kozmetik ve tekstil gibi birçok alanda doğal ürünlere olan ilginin artması ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkilere talebin de küresel bazda arttığına dikkat çekti. Prof. Dr. Atakan Öztürk konuşmasında özetle şu değerlendirmelerde bulundu;

“Bu bitkilere olan yoğun talep küresel ölçekte devasa bir pazar oluşturmuştur. Bir bakıma dünya genelinde tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı bu yıl 120 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. Ülkemiz bu anlamda zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak ülkemiz bu pastada sahip olduğu 600 milyon dolarlık hacim bu zenginliğin katma değeri yüksek ürünlere dönüşümü hususunda yetersiz kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla bu bitkiler ekonomik açıdan değerlendirilmeyi bekleyen fırsat konumundadır. Artvin ilinde sınırlı girişimler olmasına rağmen tıbbi aromatik bitkilerin potansiyeli tam kullanılmamıştır. Doğada var olan bitkilerden yararlanma sürecinde sürdürülebilirlik ilkesi gereğince Üniversitemizde bu alanda çalışmalara başlanmıştır. Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planına “tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında ihtisas üniversitesi” olarak girişimcilik odaklı üniversite ilkesini eklemiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz ihtisas sahasındaki proje ve faaliyetlerine hız kazandırmış, kentsel ve bölgesel kalkınmaya katma değerler kazandırmak için Teknoloji Transfer Ofisi kurulması için çalışmalarına başlamıştır.”

Doç. Dr. Mustafa Kemal Gümüş: “Üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması süreci”

TABİK Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Kemal Gümüş de programda “Üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması süreci” temasında bilgilendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Gümüş, konuşmasında Üniversitemizde yürütülen ihtisaslaşma projeleri, projelerin toplumda farkındalık oluşturulması adına önemi ile proje hedef çıktıları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

 

Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu: “Artvin’de Tıbbi-Aromatik Bitki Potansiyeli”

Çalıştayın ilk oturumu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu “Artvin’de Tıbbi-Aromatik Bitki Potansiyeli” temalı sunumu ile başladı. Prof. Dr. Eminağaoğlu sunumunda Artvin’de tıbbi aromatik bitkiler ve bu alanda yapılan çalışmalara değinirken, tıbbi aromatik bitkilerin tanımı ve sınıflandırılması, ülkemizde tıbbi aromatik bitki çeşitliliği, tıbbi aromatik bitkilerin dünya pazarında yeri ve önemi ile bu bitkilerin ekonomik değeri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Artvin bitki varlığı ve bitki tür zenginliğini dünya ülkelerden örneklerle karşılaştıran Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, sahip olduğu bitki tür çeşitliliği ile Artvin’in sadece kentleri değil aynı zamanda Almanya, İngiltere ve Polonya gibi birçok ülkeyi bile geride bıraktığına dikkat çekti.

Sunumunda aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen özüt ve ürünlerin hastalıkların önlenmesine yönelik kullanımı ve insan sağlığı açısından faydaları hususunda notlar düşen Prof. Dr. Eminağaoğlu “Artvin’de Tıbbi Aromatik Bitki Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi (Envanteri), Halkın Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi, Canlı Materyal ve Tohum Temini” projesi hakkında bilgilere yer verdi.

 

Prof. Dr. Mehmet Ersoy: “Tıbbi ve Aromatik Bitki Ürünlerinin Markalaşması ve Pazara Sunulması”

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ersoy “Tıbbi ve Aromatik Bitki Ürünlerinin Markalaşması ve Pazara Sunulması” projesi hakkında değerlendirmelere yer verdi.

Prof. Dr. Mehmet Ersoy proje hakkında özetle şu açıklamalarda bulundu: “Bu projede Artvin’in önemli zenginliklerinden olan tıbbi, aromatik ve ekolojik ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayacak üretim, pazarlama ve piyasa oluşturma konusunda çalışmalar yapılacaktır. Pazarlama ilkeleri çerçevesinde, kimyasal değerleri laboratuvar ortamında tespit edilen ve diğer bölgelerdeki benzer ürünlerden farkları belirlenen tıbbi aromatik ve ekolojik ürünlerin tespitinin ardından bu ürünlerin tanıtımı ile iç ve dış piyasaya pazarlanması ve nihai olarak Artvin Ürünleri Kimliği oluşturulması hedeflenmektedir. Tıbbi, aromatik ve ekolojik ürünler, Artvin ili için önem arz eden bir konudur. Öyle ki Üniversitemiz, tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Bu bağlamda, tıbbi aromatik ve ekolojik ürünler, Artvin ilinin kalkınmasında potansiyel karşılaştırmalı üstünlük kaynağı olarak görülmeli ve bu ürünler ticarete konu olan ürünler haline gelmelidir.”

 

Prof. Dr. Zafer Ölmez: “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği”

Çalıştayın ikinci oturumunda Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Ölmez “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesi, projenin temel amaç ve hedefleri, beklentiler ve bitki yetiştiriciliği faaliyetleri ve sürdürülebilirlik ilkesi gibi hususları içeren bir sunum gerçekleştirdi.

“Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi bölgesel kalkınma ve tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olduğundan yeterli ilgiyi gördüğünde, bölgenin tarım politikalarında değişikliğe neden olabilecektir. Dar bir ürün deseni olan ilçeler ve köyler için alternatif olacaktır. Yörede bilinen tarımsal ürün çeşitlerini yani ‘Karadeniz Bölgesinde para sadece çay ve fındıktan kazanılır’ kuralını değiştirebilecektir.” diyen Prof. Dr. Ölmez, proje kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde farkındalık oluşturmak ve bölgede ürün ve üretimi desteklemek amacıyla gerekli eğitimlerin yapılacağına da dikkat çekti.