Tuba AYDIN GÜNGÖR

Doç. Dr. Tuba AYDIN GÜNGÖR

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
tuba.gngr artvin.edu.tr 2359
Ofis 319
Telefon 2359
E-Posta tuba.gngr artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2016 -
 2. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2015 - 2016

Bildiriler

 1. Orientation Requirements of Education Faculty Students for The Adaptation to University Life (Example of Artvin)

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : 11th International Educational Management Forum (EYFOR-XI), Antalya, TÜRKİYE, 2020 Etkinlik Tarihi : 17.11.2020 - 21.11.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirme Yaklaşımları ve Liderlik Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişki 

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR Çiğdem, Yayın Yeri : Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, EYFOR-14, Antalya, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 05.05.2023 Etkinlik Tarihi : 03.05.2023 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. BAĞIMSIZ ANAOKULU YÖNETİCİLERİNİN OKUL VE PAYDAŞLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

  Yazarlar : Eroğlu Nadiye, AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Xth.International Eurasian Educational Research Congress, 2023, Ankara, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 11.06.2023 Etkinlik Tarihi : 08.06.2023 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Suriyeli Öğrencilerin Bakış Açısıyla Türk Okullarında Sosyal Adalet

  Yazarlar : Khattab Hamsho, Wael, AYDIN GÜNGÖR TUBA, TÖSTEN RASİM, Yayın Yeri : TRB2-ICES, Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Van, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 15.11.2023 Etkinlik Tarihi : 20.10.2023 - 22.10.2023
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. İşe Yeni Atanan Eğitim Denetçilerinin Yetiştirilmesinde Mentorluk Modeliyle İlgili Olarak Eğitim Denetçilerinin Görüşleri

  Yazarlar : ŞAHİN SEVİLAY, AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR Çiğdem, ÖZDEMİR GÖKÇE, Yayın Yeri : V. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 20.06.2013 Etkinlik Tarihi : 20.06.2013 - 22.06.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 6. TÜRK VE AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMLERİNDE BULUNAN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE VE MESLEKİ GELİŞİMLERİNE YÖNELİK POLİTİKALARIN İNCELENMESİ

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,ŞAHİN SEVİLAY,ÖZDEMİR GÖKÇE,ÖZTÜRK NECATİ, Yayın Yeri : 10. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Gaziantep, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 07.05.2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Eğitim Örgütlerinde Yapı Bozucu Yenilikçiliğin (Disruptive Innovation) Ön Koşulları ve Dönüştürücü Etki Alanları Olarak Bazı Örgütsel Alt Sistemlerin Önemi

  Yazarlar : Toprak Mustafa,Bulut Ayhan,SUMMAK MEHMET SEMİH,AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Bilimleri Kongresi-Malatya, Malatya, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 24.05.2012 Etkinlik Tarihi : 24.05.2012 - 26.05.2012
  Uluslararası Özet bildiri
 8. OKUL YÖNETİCİLERİNİN İNSANCIL YETERLİKLERİ

  Yazarlar : ÖZDEMİR GÖKÇE,TEKİN BOZKURT AYKAR,AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 07.11.2013 Etkinlik Tarihi : 07.11.2013 - 09.11.2013
  Ulusal Özet bildiri
 9. Okul Yöneticilerinin Mentor Olarak Yetiştirilmesi Çerçeve Programının Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma: Gaziantep İli Örneği

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,ŞAHİN SEVİLAY, Yayın Yeri : 5. Eğitim Yönetimi Forumu Eyfor, Konya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 11.11.2014 Etkinlik Tarihi : 11.09.2014 - 13.09.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. İlkokul Öğretmenlerinin Okul Müdürünün Öğretimsel Denetimi İle İlgili Görüşleri

  Yazarlar : Öztürk Necati,AYDIN GÜNGÖR TUBA,ŞAHİN SEVİLAY, Yayın Yeri : 8. Eğitim Denetimi Kongresi- İstanbul, İstanbul, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 15.08.2014 Etkinlik Tarihi : 09.06.2014 - 11.06.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Okul Geliştirme Çalışmalarında Bir Yöntem: Öz-değerlendirme

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,ÖZKAN HABİB,KALMAN MAHMUT,BOZBAYINDIR FATİH, Yayın Yeri : 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetim Kongresi, mersin, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 22.06.2011 Etkinlik Tarihi : 22.06.2011 - 24.06.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. INVESTIGATION OF TEACHERS PREPARING OPEN-ENDED QUESTION SKILLS

  Yazarlar : KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE,AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Paris, FRANSA, 2018 Basım Tarihi : 13.04.2018 Etkinlik Tarihi : 10.04.2018 - 13.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 13. THE EFFECTS OF PROJECT BASED LEARNING APPROACHES ON EMOTIONAL SKILLS OF TEACHER CANDIDATES

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, paris, FRANSA, 2018 Basım Tarihi : 13.04.2018 Etkinlik Tarihi : 10.04.2018 - 13.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 14. THE VIEWS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON THE ACADEMIC AND SOCIAL COMPETENCIES OF TURKISH AND GEORGIAN EDUCATION SYSTEMS

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : VII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ONVOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, BATUM, GÜRCİSTAN, 2019 Basım Tarihi : 26.08.2019 Etkinlik Tarihi : 05.08.2019 - 07.08.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 15. COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÖĞRENMENİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR Çiğdem, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ACADEMICIAN STUDIES CONGRESS 2021 SPRING-, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 11.05.2021 Etkinlik Tarihi : 29.04.2021 - 01.05.2021
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. BİR SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMI OLAN REGGİO EMİLİA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ YERİ

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR Çiğdem, KELEŞ Büşra, Yayın Yeri : 11th International Educational Management Forum (EYFOR-XI), 2020 Etkinlik Tarihi : 17.11.2020 - 21.11.2020
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Kültürel Yeterlik Ölçeği (KYÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR Çiğdem, Yayın Yeri : 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 13-15 Nisan 2016, Kazakistan, KAZAKİSTAN, 2016 Basım Tarihi : 16.04.2016 Etkinlik Tarihi : 13.04.2016 -
  Uluslararası Özet bildiri
 18. KRİZ DÖNEMLERİNDE ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİNDE KULLANDIKLARI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE MOTİVASYON ARAÇLARI

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, çakır çiğdem, Şirinkan Hicran, Yayın Yeri : 2.INTERNATIONAL ACADEMICIAN STUDIES CONGRESS 2021 Fall, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 21.10.2021 -
  Uluslararası Özet bildiri
 19. COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ YÖNTEMLERİ VE MOTİVASYON ARTTIRICI ÇALIŞMALAR

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, Kölgeli Mehmet Yunus, ÇAKIR Çiğdem, Yayın Yeri : Eyfor-12, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 22.09.2021 Etkinlik Tarihi : 08.09.2021 -
  Uluslararası Özet bildiri
 20. X-Y Kuşağı Yönetici ve Öğretmenlerin İş Tatmini Düzeyleri Farkı

  Yazarlar : ÇAKIR Çiğdem, AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : VIII th International Eurasian Educational Research Congress, 2021 Etkinlik Tarihi : 07.07.2021 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. 1. SINIF VE 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜREL YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ FARK

  Yazarlar : ÇAKIR Çiğdem, AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ACADEMICIAN STUDIES CONGRESS 2021 SPRING-, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 11.05.2021 Etkinlik Tarihi : 29.04.2021 - 01.05.2021
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ İNOVATİF DEĞİŞİMLERE YÖNELİK İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : ÖZDEMİR GÖKÇE,AYDIN GÜNGÖR TUBA,TEKİN BOZKURT AYKAR, Yayın Yeri : 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATOIN AND THEIR IMPLICATIONS, 2013 Basım Tarihi : 25.04.2013 Etkinlik Tarihi : 25.04.2013 - 27.04.2013
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. HOŞGÖR İLKÖĞRETİM OKULU, İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ, 2009 - 2010
 2. Özel Erdem Koleji, İngilizce Öğretmeni, 2008 - 2009

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
2021-2022 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
2020-2021 Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi Türkçe 3
2020-2021 Eğitim Tarihi Türkçe 2
2019-2020 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
2019-2020 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 2
2019-2020 Karşılaştırmalı Eğitim Türkçe 2
2019-2020 Eğitime Giriş Türkçe 3
2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 1
2017-2018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
2016-2017 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
2016-2017 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 2
2016-2017 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Örgütsel Davranış Türkçe 3
2022-2023 Öğretimde Denetim Türkçe 3
2021-2022 Dönem Projesi Türkçe 4
2020-2021 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi Türkçe 3
2019-2020 Eğitim Kurumlarında İletişim ve Vizyon Türkçe 3
2019-2020 Liderlik ve Organizasyon Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - Devam Ediyor
 2. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - Devam Ediyor
 3. Kalite Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - Devam Ediyor
 4. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - Devam Ediyor

Kitaplar

 1. Psikolojiye Giriş
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : NOBEL AKADEMİ, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Kuramdan Uygulamaya Okul Geliştirme Çalışmaları
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Pegem AKADEMİ, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Eğitimde Araştırma ve Değerlendirmeler
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, ŞAHİN SEVİLAY, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı / Gece Publishing, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. KAPSAYICI EĞİTİM, Pedagoji, Teori ve Uygulama Perspektifleri
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Anı Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Kriz Yönetimi Ve Liderlik
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : NOBEL YAYINEVİ, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Kuramdan Uygulamaya ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Nobel, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2020 Educational Research-2020
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ YAYINLARI, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. Social and Education Sciences
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Duvar, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. YENİ NESİL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : İksad Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 10. New Developments in Education and Social Sciences
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Gece kitaplığ, TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENMENİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR ÇIĞDEM, Yayın Yeri : EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMİN SÜRDÜRÜLMESİNDE YAŞADIKLARI ÇATIŞMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇERİ MUHAMMET, Yayın Yeri : Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 2022
  Ulusal Hakemli British indeks, indeks copernicus, root indexing
 3. Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterliliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, AYAR AHMET, Yayın Yeri : Anadolu University Journal of Education, 2022
  Ulusal Hakemli DRJI | Directory of Research Journals Indexing R...
 4. PERSPECTIVES OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS ON CONTRACT TEACHING

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, 2023
  Uluslararası Hakemli ESCI
 5. ADAY ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Yazarlar : ÖZTÜRK ÖZGÜN, AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 2023
  Uluslararası Hakemli EBSCO, Indeks Copernicus, Science Gate
 6. Kriz Dönemlerinde Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Çatışma Çözümü ve Motivasyon Araçları

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ŞIRINKAN HICRAN, ŞİRİNKAN MEHMET YUSUF, Yayın Yeri : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli Sobiad, DRJI | Directory of Research Journals Ind...
 7. Kapsayıcı Eğitimin Türk Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, PEHLIVAN OSMAN, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2021
  Ulusal Hakemli Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Assos İndeks,...
 8. Eğitim Sistemindeki İnovatif Değişimlere Yönelik İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Gaziantep İli Örneği)

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,ÖZDEMİR GÖKÇE,TEKİN BOZKURT AYKAR, Yayın Yeri : EĞITIM VE ÖĞRETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI (JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TEACHING, 2014
  Ulusal Hakemli Rootindexing,SIS,OAJI, International Journal Impac...
 9. Humanistic Qualifications of School Principals

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,ÖZDEMİR GÖKÇE,TEKİN BOZKURT AYKAR, Yayın Yeri : Elementary Education Online, 2015
  Ulusal Hakemli Scopus, DOAJ, AERA
 10. EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ İNOVATİF DEĞİŞİMLERE YÖNELİK İLKÖĞRETİM OKULYÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : ÖZDEMİR GÖKÇE,AYDIN GÜNGÖR TUBA,TEKİN BOZKURT AYKAR, Yayın Yeri : EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013
  Ulusal Hakemli ASOS, Akademik dizin, Araştırmax
 11. INDIVIDUAL INNOVATIVENESS AND LEADERSHIP SELF-EFFICACY AMONG THE TEACHER CANDIDATES: THE MEDIATING ROLE OF SELF-REGULATION APPROACH

  Yazarlar : ÇAKIR ÇIĞDEM, AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Revista on line de Política e Gestão Educacional, 2022
  Uluslararası Hakemli ESCI
 12. Cultural Competence Scale (CCS): The Study of Adaptation to Turkish, Validity and Reliability

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,ÇAKIR ÇIĞDEM, Yayın Yeri : International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2016
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, J-Gate, Google Scholar, Research...
 13. TRAINING SCHOOL ADMINISTRATIVES AS MENTOR PRINCIPALS

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ŞAHİN SEVİLAY, Yayın Yeri : European Journal of Education Studies, 2020
  Uluslararası Hakemli Google Scholar, Acedemia. edu, Road, MIAR, ERIHPLU...
 14. Sustainable Leadership in Innovativeness Climate in Schools

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR ÇIĞDEM, Yayın Yeri : International Journal of Early Childhood Special Education, 2022
  Uluslararası Hakemli ESCI
 15. Development of the Educational Game Scale

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, İŞCİ CENAN, ÇELİK DEMİRCİ SEDEF, Yayın Yeri : Journal of Educational Issues, 2022
  Uluslararası Hakemli ERIC
 16. Okul Yöneticilerinin Uzaktan Eğitim Döneminde Kullandıkları Çatışma Stratejileri ve Yöntemleri

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, YILMAZ MEHTAP, Yayın Yeri : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. Comparing Social and Academic Competence of High School Graduated Students in Turkey and Georgia

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 18. Diversity Management and Cultural Competency of Teacher Candidates in Blacksea Region of Turkey

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, ÇAKIR ÇIĞDEM, Yayın Yeri : Journal of Education in Black Sea Region, 2021
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus
 19. A Study Of Adaptation Of Commitment To Change Scale into Turkish

  Yazarlar : TOPRAK MUSTAFA,AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : ,”Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS), 2015
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, J-Gate, Google Scholar, Research...
 20. A Study For Applicability Of A Framework Program On Training School Administrators As Mentors

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA, Yayın Yeri : Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS), 2015
  Uluslararası Hakemli INDEX COPERNICUS,TEI,MİAR,SIS Index,IthenticateASI...

Ödüller

 1. Akademik Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2023, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Akademik Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2022, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ), 2009 - 2011
 2. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2004 - 2008
 3. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM BİLİMLERİ (DR), 2011 - 2015

Projeler

 1. Öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik, Örgütsel Güven ve Öz Yeterliliklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜREL YETERLİLİKLERİ, FARKINDALIKLARININ YÖNETİMİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALGILARI: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 17.05.2021 - 04.05.2023
 3. Yükseköğretime Adaptasyona İlişkin Öğrenci Mentorluğu Çalışması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 17.05.2021 - 04.05.2023
 4. Çevrim İçi Ortamda Eğitsel Oyunun Yeri ve Eğitsel Oyun Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 19.11.2019 - 18.03.2021
 5. Liseden Mezun Olan Öğrencilerin Akademik Ve Sosyal Yeterliliklerinin Karşılaştırılması: Gürcistan ve Türkiye Örneği.2017.S32.02.02
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 15.12.2017 - 04.09.2019

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı, Uluslararası
  Sertifika HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ- Kayseri merkezli 15.04.2024 - 19.04.2024
 2. Eğiticinin Eğitimi, Ulusal
  Kurs Ankara 04.11.2013 - 08.11.2013
 3. Oxford University Department for Continuing Education- teacher Training Programme, Uluslararası
  Kurs Gaziantep 05.11.2011 - 07.11.2011
 4. Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı- TULİP, Ulusal
  Seminer İstanbul Aydın Üniversitesi 12.02.2020 - 15.02.2020
 5. Amazing Minds Conference, Uluslararası
  Seminer Antalya 27.03.2012 - 28.03.2012

Üyelikler

 1. Eyuder, Üye, 2023 - 2023
 2. Eyedder, Üye, 2023 - 2024