Ünal ŞAHİN

Arş.Gör. Ünal ŞAHİN

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı
unalsahin artvin.edu.tr 16151
Ofis 3.Kat No: 15
Telefon
E-Posta unalsahin artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres İlahiyat Fakültesi Sundura Mahallesi Lise Caddesi No:79 Hopa / Artvin
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2014 - 2018

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 0 Türkçe 1

Makaleler

 1. İsmail Ebu’ş-Şâmât’ın Sülûk üli’n-nazar li halli ‘Ukûdi’d-dürer Nazm mâ yüftâ bih min akvâli’l-İmâm Züfer İsimli Risalesinin Tahkikli Neşri

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli İSAM
 2. Hasan b. Zİyâd ve Fıkhuhu beyne Muasırıhi

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, 2018
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 3. Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî’nin Nukūdü’s-surer şerhu ‘Ukūdi’d-dürer fîmâ yüftâ bihî min akvâli’l-İmâm Züfer Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : İslâm Araştırmaları Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli Index Islamicus

Öğrenim

 1. Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA), 2008 - 2013
 2. Yüksek Lisans, İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ), 2013 - 2015
 3. Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR), 2016 - 2017

Sertifikalar

 1. Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) Lisansüstü Akademik Destek Programı Eğitim Sertifikası, Sertifika, Ulusal, Sertifika, Ulusal