Vafa SAVAŞKAN

Prof. Dr. Vafa SAVAŞKAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
vsavaskan artvin.edu.tr 2303
Ofis 2303
Telefon
E-Posta vsavaskan artvin.edu.tr
Websitesi https://www.researchgate.net/profile/Vafa-Savaskan
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, PROFESÖR, 2024 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2020 -
 3. SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2015 -
 4. SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2018 - 2020
 5. SİNOP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 - 2018
 6. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2013 - 2015

Bildiriler

 1. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KADIN YAZAR VE ŞAİRLERLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA,ÖZER Nurşah, Yayın Yeri : International Congress on Women in a Global World IV: Struggle for Equality (WGW2024), İstanbul, TÜRKİYE, 2024 Basım Tarihi : 16.05.2024 Etkinlik Tarihi : 16.05.2024 -
  Uluslararası Özet bildiri
 2. 10-15 Yaş Arası Yabancı Çocukların Türkçe Öğrenmeleri için Hazırlanmış Türkçe Yardımcı Okuma Kitaplarının Çocuğa Görelik ve Değer aktarımı Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, GÜNAYDIN EDA, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Balıkesir, TÜRKİYE, 2024 Etkinlik Tarihi : 01.03.2024 -
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Türk dili ve edebiyatı lisans öğrencilerinin görüşlerine göre basılı kitap mı, e-kitap mı?

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 15.03.2022 Etkinlik Tarihi : 11.03.2022 - 11.03.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Azerbaycan’daki Edebiyat Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Ögeleri Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : 1. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Karabük, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 10.08.2022 Etkinlik Tarihi : 16.05.2022 - 18.05.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Halk Edebiyatı Ürünlerine Yönelik Soruların İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, EYFOR XIII, İzmir, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 05.06.2022 Etkinlik Tarihi : 11.05.2022 - 15.05.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Kasım Bey Zakir'in Fabllarındaki Değerlerin İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Uluslararası Türkiyat Kongresi, Çankırı, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 30.05.2022 Etkinlik Tarihi : 30.05.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyun Tekerlemelerinde Geçen Ahenk Unsurlarının İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA,ERŞAN ŞULE, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 15.12.2017 Etkinlik Tarihi : 20.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Ortaöğretim Öğrencilerinin Edebiyat Dersine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, YAKICI ALİ, Yayın Yeri : Bilge Tonyukuk Anısına 3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 20.05.2021 - 22.03.2021
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Ortaya Çıkan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : TOPLUMSAL CİNSİYET, İNSAN HAK İHLALLERİ ve SOSYAL TRAVMALAR KONGRESİ, Samsun, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 30.11.2018 Etkinlik Tarihi : 26.04.2018 - 28.04.2018
  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Çizgi Filmlerin Dil İle İlgili Kültür Ögelerinin Aktarılmasına Katkısı: “Keloğlan Masalları” Örneği

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Black Sea Conferences on Language and Language Education, 2018 Basım Tarihi : 21.09.2018 Etkinlik Tarihi : 21.09.2018 - 22.09.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Güncellenen “Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı”na (2018) İlişkin Görüşleri

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Black Sea Conferences on Language and Language Education, 2018 Basım Tarihi : 21.09.2018 Etkinlik Tarihi : 21.09.2018 - 22.09.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Okutulan Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Bir Sosyolojik Eleştiri Denemesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 14.04.2017 Etkinlik Tarihi : 17.04.2017 - 18.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Liselerdeki Türk Edebiyatı Eğitimi İçinde Halk Hikâyesi Öğretiminin Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Edebiyat Derslerinin Aktardığı Toplumsal Ahlaki Değerler

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.12.2016 Etkinlik Tarihi : 06.10.2016 - 08.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. Türkiye’deki Edebiyat Ders Kitaplarında Balkan Türkleri Edebiyatları

  Yazarlar : ARSLAN MAHMUT ABDULLAH,SAVAŞKAN VAFA,POLAT RECEP, Yayın Yeri : III. International Symposium of Teaching of Teaching Turkish as a Foreign Language, Tirana, 2017 Basım Tarihi : 19.05.2017 Etkinlik Tarihi : 19.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 16. Edebiyat Eğitimi Açısından Geçmişten Günümüze Halk Hikâyeleri

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2014 Basım Tarihi : 19.06.2014 Etkinlik Tarihi : 19.06.2014 - 21.06.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 17. Türkçe Öğretmen Adaylarının Tişört Yazılarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. Simetri Dershaneleri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2008 - 2010
 2. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2010 - 2012
 3. ADLİ YARGI KURULUŞLARI, Tercüman Bilirkişi, 2013 - 2015
 4. ADLİ YARGI KURULUŞLARI, Tercüman Bilirkişi,

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2023-2024 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı Türkçe 2
2023-2024 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2
2023-2024 Okuma Eğitimi Türkçe 3
2022-2023 Metindilbilim Türkçe 2
2021-2022 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Türkçe 2
2021-2022 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı Türkçe 2
2021-2022 Okuma Eğitimi Türkçe 2
2020-2021 Okuma Eğitimi Türkçe 2
2019-2020 Okuma Eğitimi Türkçe 4
2017-2018 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Türkçe 2
2017-2018 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2017-2018 Türk Halk Edebiyatı I Türkçe 2
2017-2018 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi Türkçe 2
2017-2018 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Türkçe 4
2017-2018 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
2017-2018 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Türkçe 2
2017-2018 Sözlü Anlatım I Türkçe 2
2016-2017 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Türkçe 2
2016-2017 Sözlü Anlatım I Türkçe 2
2016-2017 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
2016-2017 Ses Eğitimi ve Diksiyon Türkçe 3
2016-2017 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Türkçe 2
2016-2017 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi Türkçe 2
2016-2017 Türk Halk Edebiyatı II Türkçe 2
2016-2017 Türk Halk Edebiyatı I Türkçe 2
2015-2016 TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM Türkçe 2
2015-2016 TÜRKÇE-II: SÖZLÜ ANLATIM Türkçe 2
2014-2015 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Türkçe 2
2014-2015 TÜRKÇE-II: SÖZLÜ ANLATIM Türkçe 2
2014-2015 YAZILI ANLATIM-I Türkçe 2
2014-2015 TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM Türkçe 2
2014-2015 SÖZLÜ ANLATIM-I Türkçe 2
2013-2014 Sözlü Anlatım-I Türkçe 2
2013-2014 Drama Türkçe 6
2013-2014 Türkçe-I: Yazılı Anlatım Türkçe 2
2013-2014 Etkili İletişim Türkçe 3
2013-2014 Yazılı Anlatım-I Türkçe 2
2013-2014 Türkçe-II:Sözlü Anlatım Türkçe 2
2013-2014 Rusça-II Türkçe 2
2013-2014 Sözlü Anlatım-II Türkçe 2
2013-2014 Yazılı Anlatım-II Türkçe 2
2013-2014 Türkçe Öğretimi Türkçe 6
2013-2014 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2
2012-2013 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2
2012-2013 Türkçe Öğretimi Türkçe 6
2012-2013 Türkçe-II: Sözlü Anlatım Türkçe 2
2012-2013 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2
2012-2013 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
2012-2013 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2023-2024 Masallarla Dil Öğretimi Türkçe 3
2023-2024 Okuma Eğitiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Türkçe 3
2022-2023 Eleştirel Okuma Türkçe 3
2022-2023 Öykülerle Değerler Öğretimi Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2024 - Devam Ediyor
 2. Yönetim Kurulu Üyeliği
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2018 - 2020
 3. Yönetim Kurulu Üyeliği
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2018
 4. Anabilim Dalı Başkanı
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2020
 5. Müdür
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2020
 6. Yönetim Kurulu Üyeliği
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2019
 7. Dekan Yardımcısı
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2019
 8. Yönetim Kurulu Üyeliği
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2017
 9. Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2015
 10. Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2013 - 2015
 11. Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2018
 12. Farabi Bölüm Koordinatörü
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2016
 13. Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2016
 14. Bölüm Başkanı
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2016
 15. Enstitü Müdür Yardımcısı
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2016
 16. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2013 - 2015

Kitaplar

 1. Türkçe Öğretimi
  SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Lisans, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 2. Educational Research and Practice
  SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : St. Kliment Ohridski University Press, BULGARİSTAN, SOFIA, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. KİTAP HANGİ SAATLERDE OKUNUR? TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERDEKİ KİTAP OKUMA SAATLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA,ÖZER NURŞAH, Yayın Yeri : International Journal of Language Academy, 2024
  Uluslararası Hakemli H. W. Wilson
 2. Samed Behrengi’nin “Deli Dumrul” Adlı Çocuk Kitabındaki Öykülerin Kök Değerler Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, BİLİR TUBA, Yayın Yeri : Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi, 2023
  Ulusal Hakemli Index Copernicus
 3. SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİNDE OLAN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “KELOĞLAN MASALLARI” ÇİZGİ FİLMİNDE GEÇEN DEYİMLERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2024
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. 6. Sınıf Öğrencilerinde Farklı Okuma Türlerinin Anlama Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, KAPLAN ELIF, KIRCI DILRUBA, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2023
  Ulusal Hakemli ASOS
 5. Determining the Variables that Affect the Reading Motivation of Educational Faculty Students

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA,ÖZDEMİR ATİLLA, Yayın Yeri : Educational Research and Reviews, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 6. Are We Aware of What We Wear? The Awareness of Pre-Service Turkish Language Teachers About T-Shirt Catch-Phrases

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Education Quarterly Reviews, 2022
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 7. Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Okutulan Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Bir Sosyolojik Eleştiri Denemesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : The Journal of Turk & Islam World Social Studies, 2022
  Uluslararası Hakemli SOBIAD
 8. The Analysis of Reading Motivation of High School Students Based on Certain Variables

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Education Quarterly Reviews, 2022
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 9. Metaphorical Perceptions of High School Students about the Literature Course

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Shanlax International Journal of Education, 2022
  Uluslararası Hakemli ERIC
 10. Soru Sormanın Tarihi Gelişimi, Amaçları ve Öğretim Sürecinde Önemi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY- PHILOLOGY AND PEDAGOGY, 2013
  Uluslararası Hakemli Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Acc...
 11. Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin seçmeli diksiyon ve hitabet dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2020
  Ulusal Hakemli Asos, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Microso...
 12. Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikâyesi Reşit Bey ve Saadet Hanım

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. XIX. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Âşıklarından Kızılvengli Âşık Alı

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Gazi Türkiyat, 2011
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Kimlik Oluşturmada Millî ve Manevi Değerlerin Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarındaki Yeri

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA,ARSLAN MAHMUT ABDULLAH, Yayın Yeri : Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli ASOS
 15. Azerbaycan’daki Okullarda Edebiyat Eğitiminin Tarihî Gelişimi ve Edebiyat Eğitimi Programları

  Yazarlar : YAKICI ALİ,SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 16. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Liselerdeki Türk Edebiyatı Eğitimi İçinde Halk Hikâyesi Öğretiminin Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. Investigaiıng the Effect of Reading Types Used in Turkısh Lessons upon 5th Grade Students’ Reading Comprehension

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Journal of Education and Training Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 18. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 19. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Günlük Tutma Alışkanlıklarının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 20. Azerbaycan’da Ana Dilinin Öğretilmesine Yönelik Yazılmış İlk Ders Kitapları

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 21. Ortaögretim 9 Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir Inceleme

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 22. Ortaöğretim Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Ögeleri Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 23. Mirze Elekber Sabir in Çocuk Şiirlerindeki Eğitici Ögelerin Tespiti ve İncelenmesi

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli İndex Copernicus İnternational, EBSCO Host
 24. Azerbaycan ve Türkiye’de Okutulan Edebiyat Ders Kitaplarındaki Masalların Aktardığı Değerler Açısından İncelenmesi.

  Yazarlar : SAVAŞKAN VAFA, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Ödüller

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013,

Öğrenim

 1. Bakü Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 1997 - 2001
 2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR), 2006 - 2012
 3. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR), 2003 - 2006

Projeler

 1. Gençlerimiz Ne/Nasıl Okuyor? Lise Öğrencilerinin Okuma İlgi Alanlarının, Okuma Alışkanlıklarının ve Okuma Motivasyonlarının Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 21.12.2017 - 13.01.2019
 2. Kuzey in Güçlü Kızları
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Eğitmen
  Tamamlandı , 24.02.2016 - 01.08.2016

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. Artvin Eğitim Çalıştayı, Ulusal
  Çalıştay Artvin 10.09.2014 - 12.09.2014

Tez Danışmanlıkları

 1. 10-15 Yaş Arası Yabancı Çocukların Türkçe Öğrenmeleri için Hazırlanmış Türkçe Yardımcı Okuma Kitaplarının Çocuğa Görelik, Değer aktarımı ve Değerlendirme Soruları Açısından İncelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 2. Eleştirel Okuma Becerisi Bağlamında Peyami Safa ve Johann Wolfgang von Goethe Eserleri Üzerine Bir Çalışma

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 3. Mert Arık'ın Eserlerinin Çocuğa Görelik ve Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 4. Türkçe Öğretmen Adaylarının Kendilerine Yönelik Öğretmenlik İmajlarında Yer Alan Öğretim Teknolojilerinin İncelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı, 2024
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor

Üyelikler

 1. Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Tercüman Bilirkişi , Üye, 2013 - 2015