Yusuf YALÇINKAYA

Arş.Gör. Yusuf YALÇINKAYA

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
yalcinkaya artvin.edu.tr 3009
Ofis 305
Telefon 3009
E-Posta yalcinkaya artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2013 -

Bildiriler

 1. Management of Public Credit Amortization and Credit Fund

  Yazarlar : COŞAR NEVİN,YALÇINKAYA YUSUF, Yayın Yeri : 1st Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 23.05.2015 Etkinlik Tarihi : 21.05.2015 - 23.05.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri

Makaleler

 1. 2017-2018 Döviz Kuru Türbülansı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası Araçları

  Yazarlar : YALÇINKAYA YUSUF,TUNALI HALİL, Yayın Yeri : Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli SOBIAD, Journal Factor Index, Scientific Indexing...
 2. Dolar Kuru, Enflasyon ve TCMB Ağırlıklı Ortalama Ve Fonlama Maliyeti Arasında Granger Nedensellik Analizi

  Yazarlar : TUNALI HALİL,YALÇINKAYA YUSUF, Yayın Yeri : Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli DAIJ, ASOS
 3. Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamasında Enflasyon ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi Analizi

  Yazarlar : TUNALI HALİL,YALÇINKAYA YUSUF, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2016
  Ulusal Hakemli ASOS

Öğrenim

 1. Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2005 - 2011
 2. Yüksek Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2011 - 2015
 3. Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR), 2015 -