Zafer ADALI

Arş.Gör. Zafer ADALI

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası Ana Bilim Dalı
zaferadali artvin.edu.tr 39042
Ofis 406
Telefon
E-Posta zaferadali artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2016 -

Bildiriler

 1. Ulusal Varlık Fonları, Kalkınma ve Uluslararası Politik İktisat

  Yazarlar : ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : 7. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2018), İSTANBUL, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 19.04.2018 Etkinlik Tarihi : 19.04.2018 - 21.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. National Development Banks: Samples From Global South

  Yazarlar : ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : CUDES 2017, 2017 Basım Tarihi : 10.12.2017 Etkinlik Tarihi : 14.12.2017 - 16.12.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Bankaların Kullandırdıkları Tarım Kredileri Ekonomik Büyümeye Katkı Sağlıyor Mu? Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

  Yazarlar : YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : 5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.12.2017 Etkinlik Tarihi : 26.10.2017 - 28.10.2017
  Ulusal Özet bildiri

Kitaplar

 1. Management Strategies to Survive in a Competitive Environment How to Improve Company Performance
  KÜÇÜKKALE YAKUP, ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Springer, İngilizce, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments
  ADALI ZAFER, KORKMAZ ÖZGE, ÇELİK ORKUN, Yayın Yeri : IGI GLOBAL, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments
  UZUN UĞUR, ADALI ZAFER, Yayın Yeri : IGI GLOBAL, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Management Strategies to Survive in a Competitive Environment How to Improve Company Performance
  ADALI ZAFER, BİLGİN TUBA, Yayın Yeri : Springer, İngilizce, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Current Researches in Money and Capital Markets
  BARİ BİLGİN,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Gazi, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial marketing
  UYSAL MUSTAFA,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : IGI Global, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Strategic Priorities in Competitive EnvironmentsMultidimensional Approaches for Business Success
  ADALI ZAFER,UYSAL MUSTAFA, Yayın Yeri : Springer International Publishing, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. FINANCIAL AND MANAGERIALISSUES IN MULTINATIONALENTERPRISES
  UYSAL MUSTAFA,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : GAZİ KİTABEVİ, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. The Impacts of Monetary Policy in the 21st Century:Perspectives from Emerging Economies
  DİNÇER HASAN,YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Emerald Publishing, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 10. Organizational Transformation and Managing Innovation in the Fourth Industrial Revolution
  DİNÇER HASAN,YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER,Aydın Rıdvan, Yayın Yeri : IGI Global, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 11. Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics
  DİNÇER HASAN,YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : IGI Global, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 12. Globalization and Trade Integration in Developing Countries
  DİNÇER HASAN,YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : IGI Global, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 13. Finansal İktisat
  ADALI ZAFER,KALYONCUOĞLU KAMİL SEMİH, Yayın Yeri : Orion, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 14. ECONOMIC AND MANAGEMENTISSUES IN RETROSPECT ANDPROSPECT
  UYSAL MUSTAFA,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : ıjopec, İngilizce, 2018
  Uluslararası Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler)
 15. TEMEL KAVRAM VE ANALİZLERLETÜRKİYE EKONOMİSİ
  ADALI ZAFER,KALYONCUOĞLU KAMİL SEMİH, Yayın Yeri : Savaş Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 16. CURRENT DEBATES IN ECONOMICS ECONOMETRICS
  ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : IJOPEC Publication, İNGİLTERE, Londra, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. How Oil Prices Drive Inflation in Turkish Economy: Two Different Channels

  Yazarlar : BARİ BİLGİN,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2020
  Uluslararası Hakemli Repec, Eurosian Scientific Journal Index, Research...
 2. PERFORMANCE MEASUREMENT OF PENSION INVESTMENT FUNDS IN TURKEY: COMPARING PERFORMANCE OF TRADITIONAL AND ISLAMIC PENSION INVESTMENT FUNDS

  Yazarlar : UYSAL MUSTAFA,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2018
  Uluslararası Hakemli RePec, ESJI vd.
 3. Linear and Non-Linear Causality Tests of Stock Price and Real Exchange Rate Interactions in Turkey

  Yazarlar : YILDIRIM GÖZDE,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2018
  Uluslararası Hakemli repec
 4. Causality Relationship Between Foreign Direct Investments and Economic Improvement for Developing Economies

  Yazarlar : ADALI ZAFER,YÜKSEL SERHAT, Yayın Yeri : Marmara İktisat Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli econlit
 5. Farklı Kredi Türleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Belirlenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

  Yazarlar : YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Politik Ekonomik Kuram, 2017
  Ulusal Hakemli Google Scholar, SIS
 6. Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Fiyat-Kazanç Oranını Etkileyen Değişkenlerin Mars Yöntemi İle Belirlenmesi

  Yazarlar : YÜKSEL SERHAT,CANÖZ İSMAİL,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2017
  Ulusal Hakemli Repec, RI, CEEOL, DOAJ, Google Scholar, Scientific...
 7. Identifying Causality Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Developed Countries

  Yazarlar : DİNÇER HASAN,YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : International Business and Accounting Research Journal, 2017
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 8. DETERMINING INFLUENCING FACTORS OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY WITH MARS METHOD

  Yazarlar : YÜKSEL SERHAT,ADALI ZAFER, Yayın Yeri : International Journal of Commerce and Finance, 2017
  Uluslararası Hakemli DOAJ, PROQUEST, OAJI.NET,IDEALONLINE
 9. Monetary Policy And Bank Lending Channel in Turkey

  Yazarlar : ADALI ZAFER,BARİ BİLGİN, Yayın Yeri : International Journal of Finance Banking Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli DOAJ,ProQuest,RePEC,EconPapers,IDEAS, Google Schol...
 10. The Properties of The Shadow Banking in China

  Yazarlar : ADALI ZAFER, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2017
  Uluslararası Hakemli Repec

Öğrenim

 1. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2009 - 2014
 2. Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE), 2014 - 2017
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR), 2018 - 2020