Zehra Sedef KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Sedef KORKMAZ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
sedefcoskun artvin.edu.tr 2362
Ofis 316
Telefon
E-Posta sedefcoskun artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2019 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2011 -

Bildiriler

 1. A SAMPLE NEEDS ANALYSIS OF TEACHERS EFFECTIVE TEACHING SKILLS

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : The 7th International Congress onCurriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 09.10.2019 Etkinlik Tarihi : 09.10.2019 - 12.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Eleştirel Düşünme Becerilerine İlişkin AraştırmaEğilimleri

  Yazarlar : KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : 6. Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 11.10.2018 Etkinlik Tarihi : 11.10.2018 - 13.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. EVALUATION OF THE REVISED TEACHER TRAININGCURRICULUMS ACCORDING TO THE VIEWS OF INSTRUCTORS

  Yazarlar : KORKMAZ ZEHRA SEDEF,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : The7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 09.10.2019 Etkinlik Tarihi : 09.10.2019 - 12.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Future of Department of Curriculum and Instruction A Study on CI Graduate Education Programs

  Yazarlar : KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : The Third International Congress On Curriculum And Instruction, Adana, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 22.10.2015 Etkinlik Tarihi : 22.10.2015 - 24.04.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Öğretmen Eğitimcilerinin Perspektifinden Öğretmen Yetiştirme Sorunları: Bir odak grup çalışması

  Yazarlar : KORKMAZ ZEHRA SEDEF,KÜÇÜKOĞLU ADNAN, Yayın Yeri : 27. Uluslararası Eğtiim Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.04.2018 - 22.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Öğretmen Eğitimcilerinin Perspektifinden Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

  Yazarlar : KORKMAZ ZEHRA SEDEF,KÜÇÜKOĞLU ADNAN, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 26.10.2016 Etkinlik Tarihi : 26.10.2016 - 29.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı

  Yazarlar : KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : 5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, 2017 Basım Tarihi : 26.10.2017 Etkinlik Tarihi : 26.10.2017 - 28.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Öğretmen Adayları Artvin n Hizmetinde Bir Toplum Kalkınması Örneği Olarak Topluma Hizmet Uygulamaları ve Artvin

  Yazarlar : Küçükoğlu Adnan, Coşkun Zehra Sedef, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Sözlü Bildiri
 9. İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Yönetici Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : Gündüz Yüksel, Coşkun Zehra Sedef, Çıkrıkci Özkan, Karadeniz Abdulkadir, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Sözlü Bildiri
 10. John Dewey in Türkiyede Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Sisteme Yansımaları

  Yazarlar : Gündüz Yüksel, Coşkun Zehra Sedef, Yayın Yeri : 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Sözlü Bildiri
 11. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

  Yazarlar : Coşkun Zehra Sedef, Gündüz Yüksel, Yayın Yeri : 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Sözlü Bildiri
 12. Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar : Küçükoğlu Adnan, Coşkun Zehra Sedef, Köse Erdoğan, Taşgın Adnan, Yayın Yeri : 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKİYE,
  Ulusal Sözlü Bildiri
 13. Okullarda Özel Eğitim Hizmetlerine İlişkin Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Algıları

  Yazarlar : Gündoğdu Kerim, Coşkun Zehra Sedef, Cicim Sinan, Yayın Yeri : 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKİYE,
  Ulusal Sözlü Bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Program Geliştirme Türkçe 3
2019-2020 Öğrenme-Öğretme Kuramları Türkçe 3
2019-2020 Program Geliştirme Yaklaşımları Türkçe 3
2019-2020 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Program Geliştirme Türkçe 2
2019-2020 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
2019-2020 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
2019-2020 Eğtiimde Program Geliştirme Türkçe 2
2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 6
2019-2020 Bireyde Düşünme Becerisi Geliştirme Türkçe 2
2019-2020 Mikro Öğretim Türkçe 2
2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 1
2018-2019 Program Geliştirme Türkçe 1
2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 1
2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
2012-2013 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
2011-2012 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Türkçe 5

İdari Görevler

 1. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Kitaplar

 1. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
  KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Kuramdan Uygulamaya Okul Dışı Öğrenme Ortamları
  KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim
  GÜNDOĞDU KERİM,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Örneği: 2017 Taslak Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı

  Yazarlar : ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT,GÜVEN ÇAĞRI,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Mediterranean Journal of Humanities, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER KAZANIMLARINA ETKİSİ

  Yazarlar : KORKMAZ ZEHRA SEDEF,KÜÇÜKOĞLU ADNAN, Yayın Yeri : The Journal of Social Science, 2017
  Uluslararası Hakemli Sobiad, Oaji.net,
 3. Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar : KINCAL REMZİ YAVAŞ,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli Ulakbim, EBSCO Host, - Arastırmax, - ASOS Index
 4. Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar : KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KORKMAZ ZEHRA SEDEF,KÖSE ERDOĞAN,TAŞGIN ADNAN, Yayın Yeri : Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 5. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KURAMSAL BİLGİNİN ÖNEMİ

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2014
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Yeni Bir Çoklu Pedagojik Yaklaşım Topluma Hizmet Uygulamaları

  Yazarlar : KÜÇÜKOĞLU ADNAN, COŞKUN ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Milli Eğitim Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 7. Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL, COŞKUN ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli Asos
 8. İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyine İlişkin Görüşleri

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL, COŞKUN ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli Asos, Ulakbim, Doaj
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri

  Yazarlar : GÜNDOĞDU KERIM, COŞKUN ZEHRA SEDEF, ALBEZ CANAN, BAY ERDAL, Yayın Yeri : Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli Asos

Ödüller

 1. 2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012, Diğer
 2. 2010-A Genel Yurt içi Yüksek Lisans Burs Programı, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2009, Diğer
 3. Nihat Gökyiğit Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, 2005 - 2009
 2. Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ), 2009 - 2012
 3. Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR), 2012 - 2018

Projeler

 1. ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖZ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor