Zeki AKSU

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKSU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
zekiaksu25 artvin.edu.tr 2325
Ofis 2.Kat/203
Telefon 2325
E-Posta zekiaksu25 artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=2DDC1265F35C9F4F

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2014 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010 - 2014

Bildiriler

 1. 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA UYGULANMAYA BAŞLANAN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜMELER İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Matematik öğretmeni adaylarının Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yaşantılardan yansımalar

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,BİRİŞÇİ SALİH,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 20.06.2018 Etkinlik Tarihi : 28.04.2018 - 01.05.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Eğitsel amaçlı web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz-yeterlik algısını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 24.05.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Trends in masters and doctoral thesis in Turkish mathematics education:2012-2017

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Pre-service mathematics teachers’ conceptual knowledge of binary operation

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. The impact of concrete material use in mathematics education on students’ achievement: a meta-analytic review

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Assessment of mathematics textbooks’ questions according to the cognitive process levels of BLOOM’S revised taxonomy

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ondalık Sayılar Konusunda PedagojikAlan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bağlamında İncelenmesi

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : 3.Türk Bilgisayar ve Matematik eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 17.05.2017 - 19.05.2017
  Ulusal Özet bildiri
 10. MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININPEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖĞRETİMSTRATEJİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BAĞLAMINDABELİRLENMESİ

  Yazarlar : Gedik Solmaz Damla,ÖZKAYA MERVE,AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 01.07.2012 Etkinlik Tarihi : 27.06.2012 - 30.06.2012
  Ulusal Özet bildiri
 11. Ortaokul Öğrencilerinin Çember İle İlgili Kavramsal Bilgi Durumları:Artvin İli Örneği

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. A Scale Development Study to Determine Educational Web 2.0 Practical Content Development SelfEfficacyBelief

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : The 11th Internnational Computer and Instructional Technologies Symposium, MALATYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 26.05.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, MALATYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 24.05.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VISUAL MATHEMATICS LITERACY SELFEFFICACYPERCEPTIONS AND METACOGNITIVE READING COMPREHENSION AWARENESS

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 15. AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VISUAL MATHEMATICS LITERACY SELFEFFICACYPERCEPTIONS AND METACOGNITIVE READING COMPREHENSION AWARENESS

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017 Basım Tarihi : 07.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 16. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Soru Çözümlerinde Yapılan Hataların Nedenlerini Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi

  Yazarlar : KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,AKSU ZEKİ,Şenel Esma Özge,Tortumlu Nilgün, Yayın Yeri : Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 2010 Basım Tarihi : 12.07.2010 Etkinlik Tarihi : 19.05.2010 - 22.05.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Başarın Dershanesi, Matematik Öğretmeni, Diğer, 2006 - 2007

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 GEOMETRİ Türkçe 3
2016-2017 GENEL MATEMATİK Türkçe 6
2016-2017 ANALİTİK GEOMETRİ-I Türkçe 3
2016-2017 ANALİTİK GEOMETRİ-II Türkçe 3
2015-2016 GENEL MATEMATİK Türkçe 6
2015-2016 GEOMETRİ Türkçe 3
2014-2015 GEOMETRİ Türkçe 3
2014-2015 GENEL MATEMATİK Türkçe 6
2013-2014 Genel Matematik Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ,
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ,
  2015 - 2017

Makaleler

 1. The Relationship between Technological Pedagogical Content Knowledge and Web 2.0 Self-Efficacy Beliefs

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : International Online Journal of Educational Sciences, 2019
  Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covara...
 2. Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik İnancı Belirlemeye Yönelik Ölçek (W2ÖYİÖ) Geliştirme Çalışması

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. A comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy

  Yazarlar : KUL ÜMİT,SEVİMLİ EYÜP,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : Turkish Journal of Education, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 4. Pre-service Mathematics Teachers’ Conceptual Knowledge of Binary Operation

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 5. The Impact of Educational Material Use on Mathematics Achievement: A Meta-Analysis

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Journal of Instruction, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Journals ind...
 6. Turkish Adaptation of the Survey of Pedagogical Content Knowledge inEarly Childhood Mathematics Education

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Exploring Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge in the Context of Knowledge of Students

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : Journal of Education and Practice, 2016
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 8. Mathematics Self efficacy and Mistake handling Learning as Predictors of Mathematics Anxiety

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÖZKAYA MERVE,GEDIK SOLMAZ DAMLA,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Journal of Education and Training Studies, 2016
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 9. Türkiye Singapur Güney Kore Matematik Öğretim Programlarının Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Bağlamında Karşılaştırılması

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 10. HATA TEMELLİ ÖĞRENME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,GEDIK SOLMAZ DAMLA,ÖZKAYA MERVE,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2016
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 11. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLER KONUSUNDAKİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2015
  Uluslararası Hakemli ISI
 12. Development of the Pedagogical Content Knowledge Scale for Pre Service Teachers The Validity and Reliability Study

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,METİN MUSTAFA,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014
  Uluslararası Hakemli Scopus
 13. Köklü Sayıların Büyüklüğüne Karar Verememe ve Sayı Doğrusunda Gösterememe

  Yazarlar : AKSU ZEKI, GEDIK SOLMAZ DAMLA, KONYALIOĞLU ALPER CIHAN, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli asos, arastirmax
 14. The preference of visualization in teaching and learning absolute value

  Yazarlar : KONYALIOĞLU ALPER CIHAN, AKSU ZEKI, ŞENEL ESMA ÖZGE, Yayın Yeri : International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2012
  Uluslararası Hakemli Scopus,Australian Education Index; British Educati...
 15. Mathematics pre service teachers approaches to errors in terms of mathematical content knowledge

  Yazarlar : KONYALIOĞLU ALPER CIHAN, ÖZKAYA MERVE, AKSU ZEKI, Yayın Yeri : Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012
  Uluslararası Hakemli ChemicalAbstracts
 16. Pre service mathematics teachers multiple representation competencies about determinant concept

  Yazarlar : DURKAYA MERVE, ŞENEL ESMA ÖZGE, ÖÇAL M FATIH, KAPLAN ABDULLAH , AKSU ZEKI , KONYALIOĞLU A CIHAN, Yayın Yeri : Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011
  Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index
 17. Secondary school mathematics teachers approaches to students possible mistakes

  Yazarlar : DURKAYA MERVE, AKSU ZEKI, ÖÇAL M FATIH, ŞENEL E ÖZGE , KONYALIOĞLU A CIHAN , HIZARCI SEYFULLAH , KAPLAN ABDULLAH, Yayın Yeri : Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011
  Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index

Ödüller

 1. Burs, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2008, Diğer

Öğrenim

 1. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2001 - 2006
 2. Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ (DR), 2008 - 2013

Projeler

 1. Öğretmen adaylarının e içerik geliştirme tecrübelerinden yansımalar öğrenme yönetim sistemi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 13.04.2016 - 15.12.2017