Zeki AKSU

Doç. Dr. Zeki AKSU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
zekiaksu25 artvin.edu.tr 2325
Ofis 2.Kat/203
Telefon 2325
E-Posta zekiaksu25 artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2020 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2014 - 2020
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010 - 2014

Bildiriler

 1. Çevrimiçi Ortamda Öğretmenlik Uygulaması Sürecine İlişkin Paydaş Görüşler

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4), İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Çevrimiçi Ortamda Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Etkiliğinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,BİRİŞÇİ SALİH,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.06.2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,ÇELİK SEDEF,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4), İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 2019 Basım Tarihi : 30.06.2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Kümeler İle İlgili Bilgilerinin İncelenmesi

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019 Basım Tarihi : 30.06.2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Matematik Öğretmen Adaylarının Kümeler ile İlgili Konu Alan Bilgileri

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4), İzmir, TÜRKİYE, 2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Orta Öğretim Matematik Öğretmenlerinin Eşitsizlikler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

  Yazarlar : ŞENEL ESMA ÖZGE,ÖZKAYA MERVE,AKSU ZEKİ,Gedik Solmaz Damla,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Sempozyumu, 2012 Basım Tarihi : 20.09.2012 Etkinlik Tarihi : 20.09.2012 - 22.09.2012
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Matematik Öğretmen Adaylarının 0 İle İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin Konu Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÖZKAYA MERVE,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Sempozyumu, 2012 Basım Tarihi : 20.09.2012 Etkinlik Tarihi : 20.09.2012 - 22.09.2012
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Pre-service mathematics teachers’xx multiple representation competencies about determinant concept

  Yazarlar : ÖZKAYA MERVE,ŞENEL ESMA ÖZGE,ÖÇAL MEHMET FATİH,KAPLAN ABDULLAH,AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : 3RD WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES - 2011, Istanbul, 2011 Basım Tarihi : 17.02.2011 Etkinlik Tarihi : 03.02.2011 - 07.02.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Secondary school mathematics teachers’xx approaches to students’xx possible mistakes

  Yazarlar : ÖZKAYA MERVE,AKSU ZEKİ,ÖÇAL MEHMET FATİH,ŞENEL ESMA ÖZGE,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,HIZARCI SEYFULLAH,KAPLAN ABDULLAH, Yayın Yeri : 3RD WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES - 2011, Istanbul, 2011 Basım Tarihi : 17.02.2011 Etkinlik Tarihi : 03.02.2011 - 07.02.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Assessment of Mathematics Textbooks’ Questions According To The Cognitive process levels of Bloom’s Revised Taxonomy

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017 Basım Tarihi : 09.09.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğretim Strateji Yöntem Ve Teknikleri Bağlamında Belirlenmesi

  Yazarlar : Gedik Solmaz Damla,ÖZKAYA MERVE,AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 01.07.2012 Etkinlik Tarihi : 27.06.2012 - 30.06.2012
  Ulusal Özet bildiri
 13. An Investigation of the Relationship Between Visual Mathematics Literacy Self-efficacy Perceptions and Metacognitive Reading Comprehension Awareness

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017 Basım Tarihi : 24.08.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Matematik öğretmeni adaylarının Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yaşantılardan yansımalar

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,BİRİŞÇİ SALİH,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 20.06.2018 Etkinlik Tarihi : 28.04.2018 - 01.05.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Ortaokul öğrencilerinin çember ile ilgili kavramsal bilgi durumları: Artvin ili örneği

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Trends in masters and doctoral thesis in Turkish mathematics education:2012-2017

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Pre-service mathematics teachers’ conceptual knowledge of binary operation

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. The impact of concrete material use in mathematics education on students’ achievement: a meta-analytic review

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Assessment of mathematics textbooks’ questions according to the cognitive process levels of BLOOM’S revised taxonomy

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 21. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ondalık Sayılar Konusunda PedagojikAlan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bağlamında İncelenmesi

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : 3.Türk Bilgisayar ve Matematik eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 17.05.2017 - 19.05.2017
  Ulusal Özet bildiri
 22. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Soru Çözümlerinde Yapılan Hataların Nedenlerini Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi

  Yazarlar : KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,AKSU ZEKİ,Şenel Esma Özge,Tortumlu Nilgün, Yayın Yeri : Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 2010 Basım Tarihi : 12.07.2010 Etkinlik Tarihi : 19.05.2010 - 22.05.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Başarın Dershanesi, Matematik Öğretmeni, 2006 - 2007

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 5
2019-2020 Analitik Geometri Türkçe 2
2019-2020 Matematiğin Temelleri I Türkçe 2
2019-2020 Matematik Eğitiminde Alan Çalışması Türkçe 3
2018-2019 Analitik Geometri I Türkçe 3
2018-2019 Matematiğin Temelleri I Türkçe 2
2018-2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2018-2019 Analitik Geometri II Türkçe 3
2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8
2018-2019 Matematiğin Temelleri II Türkçe 2
2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 5
2017-2018 Geometri Türkçe 3
2017-2018 Genel Matematik Türkçe 6
2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8
2017-2018 Temel Matematik Türkçe 2
2016-2017 ANALİTİK GEOMETRİ-I Türkçe 3
2016-2017 ANALİTİK GEOMETRİ-II Türkçe 3
2016-2017 GEOMETRİ Türkçe 3
2016-2017 GENEL MATEMATİK Türkçe 6
2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 5
2016-2017 Matematik Öğretimi Türkçe 3
2015-2016 GENEL MATEMATİK Türkçe 6
2015-2016 GEOMETRİ Türkçe 3
2015-2016 Matematikte Seçme Konular Türkçe 2
2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8
2014-2015 GEOMETRİ Türkçe 3
2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2014-2015 GENEL MATEMATİK Türkçe 6
2013-2014 Genel Matematik II Türkçe 4
2013-2014 İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Kalite Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Kitaplar

 1. Geometri ve Ölçme Öğretimi: Tanımlar, Kavramlar ve Etkinlikler
  AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : Pegem Akademi Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Matematik Öğretiminin Temelleri
  KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,TEKİN BİROL,AKSU ZEKİ,ÖZKAYA MERVE,ALTUN SOLMAZ DAMLA,MORKOYUNLU ZEKİYE,AKKUŞCİ YAVUZ ERDEM, Yayın Yeri : Ertual Akademi, TÜRKİYE, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 3. Kuramdan Uygulamaya Etkinlik Örnekleriyle Sayıların Öğretimi
  AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : PEGEM Akademi Yayıncılık, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Views of Pre-Service Mathematics Teachers and Mentor Teachers about School Practicum: A Model for Web 2.0 based Supervision

  Yazarlar : KUL ÜMİT, ÇALIK UZUN SELCEN, ÇELİK SEDEF, BİRİŞÇİ SALİH, AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Journal of Progressive Education, 2021
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 2. Mathematics teacher candidates' approaches to using topology in geometry

  Yazarlar : AKSU ZEKİ, GEDIK SOLMAZ DAMLA, KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : School Science and Mathematics, 2021
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 3. Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretime Yönelik Öz-Yeterlik, Kaygı ve İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 4. Pre-service mathematics teachers’ pedagogical content knowledge regarding student mistakes on the subject of circle

  Yazarlar : AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Journal of Evaluation and Research in Education, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 5. Görsel matematik okur yazarlığı öz-yeterlik algısı ile üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı arasındaki ilişki.

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. The Mediating Role of MathematicsTeaching Efficacy on the RelationshipsBetween Pedagogical Content Knowledgeand Mathematics Teaching Anxiety

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : SAGE Open, 2019
  Uluslararası Hakemli SSCI
 7. The Relationship between Technological Pedagogical Content Knowledge and Web 2.0 Self-Efficacy Beliefs

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : International Online Journal of Educational Sciences, 2019
  Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covara...
 8. The Impact of Educational Material Use on Mathematics Achievement: A Meta-Analysis

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Journal of Instruction, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Journals ind...
 9. Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik İnancı Belirlemeye Yönelik Ölçek (W2ÖYİÖ) Geliştirme Çalışması

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 10. A comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy

  Yazarlar : KUL ÜMİT,SEVİMLİ EYÜP,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : Turkish Journal of Education, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 11. Pre-service Mathematics Teachers’ Conceptual Knowledge of Binary Operation

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 12. Turkish Adaptation of the Survey of Pedagogical Content Knowledge inEarly Childhood Mathematics Education

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Hata Temelli Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,GEDIK SOLMAZ DAMLA,ÖZKAYA MERVE,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Mathematics Self efficacy and Mistake handling Learning as Predictors of Mathematics Anxiety

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÖZKAYA MERVE,GEDIK SOLMAZ DAMLA,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Journal of Education and Training Studies, 2016
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 15. Türkiye Singapur Güney Kore Matematik Öğretim Programlarının Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Bağlamında Karşılaştırılması

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 16. Exploring Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge in the Context of Knowledge of Students

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : Journal of Education and Practice, 2016
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 17. Sınıf Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2015
  Ulusal Hakemli ISI
 18. Development of the Pedagogical Content Knowledge Scale for Pre Service Teachers The Validity and Reliability Study

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,METİN MUSTAFA,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014
  Ulusal Hakemli Scopus
 19. Köklü Sayıların Büyüklüğüne Karar Verememe ve Sayı Doğrusunda Gösterememe

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,GEDIK SOLMAZ DAMLA,KONYALIOĞLU ALPER CİHAN, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli asos, arastirmax
 20. The preference of visualization in teaching and learning absolute value

  Yazarlar : KONYALIOĞLU ALPER CİHAN,AKSU ZEKİ,ŞENEL ESMA ÖZGE, Yayın Yeri : International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2012
  Uluslararası Hakemli Scopus,Australian Education Index British Educatio...
 21. Mathematics pre service teachers approaches to errors in terms of mathematical content knowledge

  Yazarlar : KONYALIOĞLU ALPER CIHAN, ÖZKAYA MERVE, AKSU ZEKI, Yayın Yeri : Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012
  Uluslararası Hakemli ChemicalAbstracts

Ödüller

 1. Burs, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2008, Diğer
 2. Başarı Belgesi, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2001 - 2006
 2. Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ (DR), 2007 - 2013

Projeler

 1. Web 2.0 Tabanlı Çevrimiçi Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecinin EtkinliğininDeğerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 22.03.2018 - 29.05.2020
 2. Öğretmen adaylarının e içerik geliştirme tecrübelerinden yansımalar öğrenme yönetim sistemi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 13.04.2016 - 15.12.2017

Sertifikalar

 1. TÜBİTAK 2237-Proje Egitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Yenilikçi ve Uygulanabilir Projeler Hazırlama ve Sürdürülebilir Ar-Ge Farkındalığı Egitimi, Sertifika, Ulusal