Zekiye ÇILDIR

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇILDIR

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Anasanat Dalı
zcildir artvin.edu.tr 6025
Ofis
Telefon 2365
E-Posta zcildir artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Çayağzı Mah. Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi 103 No'lu Oda 08000 Artvin/TÜRKİYE
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ, GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2015 -

Bildiriler

 1. To Determine The Perception Of Social Sciences TeacherCanditates Regarding The Concept Of “Artsist” And “Artwork” Through The Use Of Metaphors

  Yazarlar : ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : 8 th World Conference on Design and Arts (WCDA-2019), 2019 Basım Tarihi : 30.06.2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Yaratıcı drama destekli psikoloji dersinin öğrencilerin sosyal kaygı, empatik eğilim düzeyleri ile iletişim ve atılganlık becerilerine etkisi

  Yazarlar : SARIKAYA HAKAN SERHAN,KANBAY YALÇIN,ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 21.12.2017 Etkinlik Tarihi : 23.11.2017 - 26.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Yeni Müzebilim Bağlamında Çocuk ve Çocukluk Müzeleri, Öykü Müzeleri, Öykü Merkezleri,ve Çocuk Edebiyatı Merkezlerinde Yaratıcı Yazma, Öykü Anlatma Etkinlikleri

  Yazarlar : ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE,KÜLÜK CİHAN ŞULE, Yayın Yeri : II. Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu / II. International Thessaloniki Art and Arts Education Symposium, İstanbul, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 01.12.2017 Etkinlik Tarihi : 08.12.2016 - 11.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Evaluation of Museum Education Curriculum and Volunteer Museum Educators

  Yazarlar : YETKİNER ALPER,KARADENİZ CEREN,ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : 27. International Conferenco on Educational Sciences, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.04.2018 - 22.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Görsel Kültür ve Müze

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : 27.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Bursa, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 06.03.2017 Etkinlik Tarihi : 02.03.2017 - 05.03.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Yaratıcı Drama Destekli Psikoloji Dersinin Öğrencilerin Sosyal Kaygı, Empatik Eğilim Düzeyleri ile İletişim ve Atılganlık Becerilerine Etkisi

  Yazarlar : SARIKAYA HAKAN SERHAN,KANBAY YALÇIN,ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 26.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.11.2017 - 26.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. ABSTRACT BOOK BASİC DESIGN EDUCATION IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ZEHRA,ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : 5 th WORLD CONFERENCE ON DESİGN ARTS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 2016 Basım Tarihi : 26.05.2016 Etkinlik Tarihi : 26.05.2016 - 28.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 8. ABSTRACTS BOOK THE VİEWS OF PROSPECTİVE PRESCHOOL TEACHERS ON MUSEUM AND MUSEUM EDUCATİON COURSE

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE,KARADENİZ CEREN, Yayın Yeri : 5 th WORLD CONFERENCE ON DESİGN ARTS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 2016 Basım Tarihi : 26.05.2016 Etkinlik Tarihi : 26.05.2016 - 28.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 9. ABSTRACTS FOR PAPERSACTİVİTES İN CHILDREN S MUSEUMS STORY MUSEUMS STORY CENTER AND CHILDREN S LİTERATURE CENTERS

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE,KÜLÜK CİHAN ŞULE, Yayın Yeri : MADE BY ARTIST 2. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART&ARTS EDUCATİON, THESSALONIKI, YUNANİSTAN, 2016 Basım Tarihi : 08.11.2016 Etkinlik Tarihi : 08.11.2016 - 11.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Evaluation of the Primary School Teacher s Training Programme Students Views on Cultural Heritage Theme Regarding Optional Museum Education Course

  Yazarlar : KARADENİZ CEREN,ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : 4th Conference on Design & Arts, 2015 Etkinlik Tarihi : 26.06.2015 - 28.06.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sanat Eğitiminde Müzeler

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKİYE, 2009 Etkinlik Tarihi : 01.10.2009 - 03.10.2009
  Ulusal Özet bildiri
 12. Disiplinlerarası Yaklaşımla Müzelerde Yaratıcılık Eğitimi ve Etkileşim

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, 2009 Etkinlik Tarihi : 18.10.2009 - 24.10.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. Okulöncesi Dönem Yazınsal Çocuk Kitaplarının Görsel Tasarım ve Çocuğa Görelik Bakımından Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KAYNAR TANIR AYBEN,ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : 3.Ulusal çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 05.10.2011 - 07.10.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Müzede Okul Kültürü İngiltere Örneği Okul Kültürü ve Çocuk

  Yazarlar : KARADENİZ CEREN,ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri içinde, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 17.10.2012 - 19.10.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Ankara Çocuk Eğitimevi nde Çalışan Kadın Görevlilerin Sanata Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 14.11.2013 - 17.11.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Müze Eğitimi Bağlamında Çocuk Müzeleri

  Yazarlar : KARADENİZ CEREN,ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : International Conference on New Horizons in Education, 2010 Etkinlik Tarihi : 23.06.2010 - 25.06.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Ankara Çocuk Müzesi, Müze Eğitmeni, Ticari (Özel), 2013 - 2014

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 İlköğretimde Drama Türkçe 2
2019-2020 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama Türkçe 2
2019-2020 Sanat ve Estetik Türkçe 2
2019-2020 Kültürel Antropoloji Türkçe 2
2018-2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2018-2019 Arkeoloji Türkçe 2
2018-2019 uygralık Tarihi Türkçe 2
2018-2019 Kültürel Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Türkçe 2
2018-2019 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama Türkçe 2
2018-2019 İlkokulda Drama Türkçe 2
2018-2019 Fen Bilgisi Öğretiminde Drama Türkçe 2
2018-2019 Sanat ve Estetik Türkçe 2
2017-2018 Sanat ve Estetik Türkçe 2
2016-2017 Antropoloji Türkçe 2
2016-2017 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
2016-2017 Sanat ve Estetik Türkçe 2
2016-2017 Arkeoloji Türkçe 2
2016-2017 Arkeoloji Türkçe 2
2015-2016 ANTROPOLJİ Türkçe 2
2015-2016 DRAMA Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Çocuk ve Oyun Türkçe 2
2015-2016 DRAMA Türkçe 3
2015-2016 DRAMA Türkçe 3

Kitaplar

 1. Eğitim BilimlerindeGüncel Araştırmalar
  ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : Ivpe Yayınevi, Cetinje, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. GRİ ALAN-Tasarım, Norm, Karmaşa
  ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE,KARADENİZ CEREN, Yayın Yeri : MANOLYA YAYINEVİ, TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Her Yönüyle Bilim Merkezi
  ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE,KARADENİZ CEREN, Yayın Yeri : Çizgi Kitapevi Konya, TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 2017
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÇOCUK EDEBİYATI
  ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : ANI YAYINCILIK, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. current advances in education
  ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : St. Kliment Ohridski University Press, BULGARİSTAN, Sofia, İngilizce, 2016
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Müzeler Oyunlar Oyuncaklar ve Çocuklar
  ÇILDIR ZEKİYE,KARADENİZ CEREN,URALMAN NEZAHAT HANZADE,ERBAY FETHİYE,TEZCAN AKMEHMET KADRİYE,YAĞCI REMZİ,ERTÜRK NEVRA,MAKTAL CANKO DİLEK YELİZ, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Yayınları, TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 2014
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. İngiltere de Müze Eğitimi Londra dan İzlenimler
  ÇILDIR ZEKİYE,Karadeniz Ceren, Yayın Yeri : Kalemkitap Yayınevi, TÜRKİYE, Türkçe, 2014
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 8. Çocuk Müzeleri ve Yaratıcı Drama Çocuk Müzelerinin Nitelik ve İşlevleri Seminer Kitabı
  Çakır İlhan Ayşe,İLHAN AYŞE,OKVURAN AYŞE,KARADENİZ CEREN,ÇILDIR ZEKİYE,ADIGÜZEL ÖMER, Yayın Yeri : Naturel Kitaevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2011
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. “No Student Not Met Museum Education’’A Practice of Volunteer Education Program in the Museum

  Yazarlar : YETKİNER ALPER,KARADENİZ CEREN,ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : Journal of Education and Future, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI
 2. EFFECTS OF A CREATIVE DRAMA ASSISTED PSYCHOLOGY COURSE ON STUDENTS’ SOCIAL ANXIETY, LEVEL OF EMPATHİC TENDENCY, COMMUNICATION AND ASSERTIVENESS SKILLS

  Yazarlar : SARIKAYA HAKAN SERHAN,KANBAY YALÇIN,ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : Europian journal of Education Studies, 2019
  Uluslararası Hakemli erihplus, journal indexing
 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görşleri Bağlamında Müze ve Eğitim

  Yazarlar : ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE,KARADENİZ CEREN, Yayın Yeri : Milli Eğitim, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. The Views of Prospective Classroom Teachers on Cultural Heritage-themed Museum Education Course

  Yazarlar : KARADENİZ CEREN,ÇILDIR GÖKASLAN ZEKİYE, Yayın Yeri : The Anthropologist, 2017
  Uluslararası Hakemli Eurasian Scientific Journal Index, Indian Citation...
 5. Discussion On The Concept Of Visual Culture At Museum Within Postmodern Art Education

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : Journal of Education and Future, 2015
  Uluslararası Hakemli ULAKBİM
 6. Türkiye de Bir Eğitim Ortamı Olarak Müzelerin Kullanımına İlişkin Eğitimciler Tarafından Hazırlanan Raporlar

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : Folklor Edebiyat Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli MLA Folklore Bibliyography, ULAKBİM ve Türkologisc...
 7. Türkiye Müzelerinde Teknoloji Uygulamaları

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE,KARADENİZ CEREN, Yayın Yeri : Eleştirel Pedagoji, 2014
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 8. Çocuk Eğitimevindeki Kadın Görevlilerin Sanata Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE, Yayın Yeri : Yaratıcı Drama Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli Ulakbim
 9. Museum, Education and Visual Culture Practices: Museums in Turkey

  Yazarlar : ÇILDIR ZEKİYE,KARADENİZ CEREN, Yayın Yeri : American Journal of Educational Research, 2014
  Uluslararası Hakemli GoogleScholar, Universal Impact Factor (2013=1.203...

Ödüller

 1. ERASMUS, TÜRKİYE, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 2012, Diğer

Öğrenim

 1. Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, FİZİK VE PALEOANTROLOJİ BÖLÜMÜ, 1994 - 1998
 2. Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI), 1999 - 2002
 3. Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MÜZE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI), 2003 - 2007
 4. Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ (DR), 2007 - 2015

Sanatsal Faaliyetler

 1. MÜZEDE GÖRSEL kÜLTÜRÜN TEKNOLOJİYE YANSIMASI

  TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, SERGİ,
  Ulusal Özgün 01.08.2019 - 10.11.2019
 2. İNGİLTERE’DE KÜLTÜR MİRASIMIZIN İZİNİ SÜRMEK

  TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, SERGİ,
  Ulusal Özgün 27.09.2019 - 06.10.2019
 3. Uyum temalı 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresinde, 24-27 Ekim 2019 Kemgöz Serisi: Elemterefiş - Tahtakuşlar, 35x35, fotoğraf dijital kolaj

  TÜRKİYE, Adana, Türkçe, SERGİ,
  Uluslararası Karma 24.10.2019 - 27.10.2019
 4. GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMCİLERİ ULUSLARARASI KARMA SERGİS (24 Kasım Öğretmenler Günü)

  TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, SERGİ,
  Uluslararası Karma 25.11.2019 - 26.11.2019
 5. Harran Üniversitesi Uluslararası Göbeklitepe ve Neolitik Çağ Yerleşimleri Kongresi kapsamında GOBEKLITEPEART- 2019 sergisi, Elemterefiş - Tahtakuşlar, 35 x35, fotoğraf-dijital kolaj

  TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, SERGİ,
  Uluslararası Karma 28.11.2019 - 30.11.2019

Sertifikalar

 1. ilkyardımcı Sertifikası, Sertifika, Ulusal
 2. gürcüce temel düzey sertifikası, Sertifika, Ulusal